• Vĩnh Phúc - Con người và truyền thống  

Để nâng cao chất lượng đội ngũ trí thức của tỉnh Vĩnh Phúc trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH
14/01/2019
(ĐCSVN) - Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) đã khẳng định: “Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh là trực tiếp nâng tầm trí tuệ của dân tộc, sức mạnh của đất nước, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Đầu tư xây dựng đội ngũ trí thức là đầu tư cho phát triển bền vững”.
Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc: Tăng cường kiểm tra, giám sát từ cơ sở
17:32 26/12/2017
(ĐCSVN) - Theo báo cáo của Thanh tra tỉnh, năm 2017, ngành đã xem xét, giải quyết 286 vụ việc, trong đó, cấp huyện có 190 vụ việc; các sở, ngành có 96 vụ việc.
Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc: Sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018
17:32 26/12/2017
(ĐCSVN) - Năm 2017, toàn ngành tư pháp tỉnh đã triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm các chương trình, các nhiệm vụ được giao.
Vĩnh Phúc: Năm 2017, công tác giảm nghèo của tỉnh tiếp tục đạt được kết quả tích cực
14:30 26/12/2017
(ĐCSVN) - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội vừa tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao đánh giá kết quả giảm nghèo năm 2017 và triển khai thực hiện chính sách đối với hộ nghèo, cận nghèo sau khi có kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo năm 2017.
Đồng bộ từ chính sách đến thực hiện trong triển khai Chỉ thị 19 về dạy nghề lao động nông thôn
14:28 26/12/2017
(ĐCSVN) – 5 năm qua, kể từ Chỉ thị số 19/CT-TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn” đi vào thực hiện, tại địa bàn Vĩnh Phúc, chương trình dạy nghề cho lao động nông thôn được các cấp, các ngành đã triển khai đồng bộ, góp phần tích cực chuyển dịch cơ cấu lao động và nhu cầu tuyển dụng lao động qua đào tạo của các doanh nghiệp.
Tam Dương (Vĩnh Phúc): Tăng cường chỉ đạo công tác bảo vệ hành lang an toàn giao thông
15:43 25/12/2017
(ĐCSVN) - UBND huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc) vừa có công văn số 3167/UBND-KT&HT về việc chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ hành lang an toàn giao thông trên địa bàn huyện.
Bình Xuyên: Chủ động các biện pháp phòng, chống dịch bệnh sởi năm 2017
15:42 25/12/2017
(ĐCSVN) - UBND huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) vừa có công văn số 1382/UBND-YT về việc phối hợp triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh sởi năm 2017.
Vĩnh Phúc: Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm dịp cuối năm
15:42 25/12/2017
(ĐCSVN) - Nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) dịp cuối năm, thời gian qua các cơ quan liên ngành tỉnh Vĩnh Phúc đã tập trung kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm. Các đoàn thanh, kiểm tra đã xử lý nghiêm đối với các cơ sở vi phạm pháp luật về ATVSTP.