Ảnh minh họa (Nguồn: Ngọc Minh)

Tuy nhiên, con số trên chưa phản ánh chính xác mức độ sinh của từng xã, thị trấn trên địa bàn huyện Vĩnh Tường bởi theo số liệu thống kê cụ thể của Trung tâm DS - KHHGĐ huyện Vĩnh Tường thì mức sinh trong năm tại một số xã, thị trấn chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch của huyện như các xã: Phú Thịnh, Tam Phúc, Vĩnh Sơn…

Nguyên nhân chủ yếu của vấn đề này phần lớn do nhận thức muốn có con trai để “nối dõi tông đường” của một bộ phận người dân tại một số xã trên địa bàn huyện, dẫn đến nhiều xã có tỷ lệ sinh vượt chỉ tiêu được giao. Không chỉ vậy, tư tưởng này còn làm tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh tại huyện Vĩnh Tường có nguy cơ tăng cao, hiện đang là 111,5 bé trai/100 bé gái.

Để duy trì mức sinh hợp lý, giữ vững mức sinh thay thế, Trung tâm DS - KHHGĐ huyện Vĩnh Tường chủ động tuyên truyền, cấp phát thuốc và dụng cụ tránh thai cho người dân. Trong năm 2017, đã có khoảng hơn 9.800 người dân thực hiện các biện pháp tránh thai (đạt 103% so với kế hoạch). Xác định tuyên truyền là giải pháp chiến lược trong công tác DS - KHHGĐ, Trung tâm DS - KHHGĐ phối hợp chặt chẽ với các xã, thị trấn trên địa bàn huyện để tổ chức các buổi sinh hoạt, nói chuyện sinh đẻ kế hoạch, tư vấn, thuyết phục người dân thực hiện tốt các nội dung KHHGĐ.

 

A.N