Ảnh minh họa. (Ảnh: ĐT)

Hiện nay, nhiều địa phương trong cả nước có số ca mắc bệnh sốt xuất huyết tăng và tình hình dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp. Trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, số ca mắc bệnh sốt xuất huyết đã xuất hiện tại một số địa phương.

Trước tình hình trên, để tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, đồng thời nhằm kiềm chế nguy cơ bùng phát thành dịch lớn trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, người đứng đầu các địa phương, đơn vị tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng chống sốt xuất huyết. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện việc phòng chống dịch bệnh, phòng chống sốt xuất huyết tại các địa phương, đơn vị. Đồng thời, kịp thời động viên, khen thưởng các cá nhân, đơn vị thực hiện tốt và phê bình các cá nhân, đơn vị không thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh, phòng chống bệnh sốt xuất huyết.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng tới người dân nhằm thực hiện tốt phong trào vệ sinh phòng bệnh; tổ chức các chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy, loại bỏ các vật dụng phế thải có chứa nước đọng. Gắn công tác phòng, chống sốt xuất huyết, phòng, chống dịch bệnh với các phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng gia đình văn hóa và các phong trào khác tại các địa phương, đơn vị.

Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh, ngành Y tế phối hợp với các sở, ngành liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch sốt xuất huyết. Tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn; tăng cường giám sát chặt chẽ các trường hợp mắc bệnh, xử lý ngay và triệt để các ổ dịch.

Đặc biệt, kịp thời cung cấp thông tin, nội dung tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh, phòng chống bệnh sốt xuất huyết; tăng cường công tác giám sát, xác định các vùng trọng điểm, những vùng có nguy cơ cao mà dịch sốt xuất huyết có khả năng bùng phát. Phun thuốc diệt trừ muỗi trên diện rộng, đồng thời chỉ đạo các cơ sở điều trị thực hiện việc phân tuyến điều trị; tăng cường năng lực trong chẩn đoán, điều trị, hạn chế các trường hợp tử vong do sốt xuất huyết, thực hiện kịp thời việc cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, truyền thông.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí của tỉnh tăng dung lượng, thời lượng tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh, phòng chống bệnh sốt xuất huyết bằng nhiều hình thức để người dân nhận thức đúng về nguy cơ mắc bệnh và sự nguy hiểm của bệnh nhằm bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Kịp thời cập nhật các thông tin về tình hình dịch bệnh trên cả nước cũng như trên địa bàn tỉnh./.

BT