(ĐCSVN) -
Những năm đầu tái lập tỉnh, Vĩnh Phúc còn là tỉnh nghèo, cơ sở hạ tầng chưa phát triển, đời sống của nhân dân gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc đã thực hiện tốt vai trò trong việc tập hợp, vận động, đoàn kết các tầng lớp nhân dân; đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân... 

Nhân dân Vĩnh Phúc cùng nêu cao khẩu hiệu dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, phát triển. (Ảnh: A.N)

Cùng với đó, tổ chức mặt trận cùng các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh thực hiện hiệu quả chính sách an sinh, tạo sự đồng thuận trong xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội ở địa phương. 

Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh PHúc cùng các tổ chức thành viên tích cực phối hợp với các cấp, các ngành tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời, có nhiều giải pháp đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo. Nhờ đó, công tác giảm nghèo có nhiều chuyển biến, giảm khoảng 2% hộ nghèo/năm. Xác định vai trò của khối đại đoàn kết trong thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, Ủy ban MTTQ tỉnh đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm thu hút, tập hợp các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Trong đó, hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, địa bàn dân cư, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. 

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, Ủy ban MTTQ tỉnh tập trung tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Tiêu biểu như: Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", "Ngày vì người nghèo", nay là Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Trong đó, trọng tâm là đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu hợp pháp; hiến đất, góp công xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, giữ gìn vệ sinh môi trường...chung tay xây dựng nông thôn mới. Ủy ban MTTQ tỉnh đã thành lập và duy trì hiệu quả hàng chục nhóm nòng cốt xây dựng nông thôn mới tại cơ sở. Đồng hành cùng các cấp ủy, chính quyền trong việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, Ủy ban MTTQ tỉnh đã triển khai thực hiện tốt Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo", xây nhà Đại đoàn kết. 

Thực hiện phương châm đi trước một bước trong việc xóa nhà tạm, xây nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, các cán bộ mặt trận tích cực vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đóng góp tiền, vật liệu…để xây dựng nhà, đồng thời, chủ động giới thiệu địa chỉ để cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trực tiếp xây nhà cho hộ nghèo. Gần 20 năm qua, toàn tỉnh đã huy động được hàng trăm tỷ đồng, hỗ trợ cho gần 20.000 hộ nghèo xây nhà Đại đoàn kết. Đặc biệt, nhân kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp triển khai hỗ trợ xây dựng 100 ngôi nhà cho các hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh từ nguồn ngân sách Nhà nước và nguồn xã hội hóa. 

Không chỉ vận động xây dựng Quỹ "Vì người nghèo", xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, Ủy ban MTTQ tỉnh còn tham mưu với Tỉnh ủy và đề nghị UBND tỉnh có kế hoạch trích nguồn ngân sách tương ứng cho công tác giảm nghèo, tổ chức đào tạo nghề và giải quyết việc làm, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, đẩy mạnh xuất khẩu lao động...nhằm giúp đỡ các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững. Những năm qua, đã có hàng chục nghìn lượt hộ nghèo được sử dụng vốn vay của Ngân hàng CSXH để phát triển sản xuất; được hướng dẫn cách làm ăn; hỗ trợ điều kiện sản xuất...Các hoạt động cứu trợ thiên tai, nhân đạo, từ thiện được triển khai tích cực, Ủy ban MTTQ tỉnh trích hàng tỷ đồng từ Quỹ Cứu trợ tỉnh ủng hộ đồng bào trong và ngoài tỉnh khắc phục thiệt hại do thiên tai....Nhờ các chính sách hỗ trợ, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 2 - 3%/năm, đến nay còn dưới 4% (theo chuẩn nghèo mới). 

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của tổ chức mặt trận là công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã chủ động, tích cực tham gia công tác chuẩn bị và tổ chức thành công các cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ các cấp gắn với việc triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đến các tầng lớp nhân dân; tích cực đề xuất với cấp ủy, chính quyền xây dựng, bổ sung các cơ chế, chính sách, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Các hoạt động giám sát, phản biện xã hội ngày càng thực chất. Qua giám sát đã chỉ ra những ưu điểm, tồn tại, hạn chế, những khó khăn và kiến nghị giải pháp khắc phục trong việc thực hiện các chính sách, pháp luật tại địa phương, từng bước góp phần phần hoàn thiện cơ chế chính sách, tạo sự đoàn kết, đồng thuận trong nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền ở cơ sở ngày càng vững mạnh.

T.N