Ảnh minh họa (Ảnh: BT)

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc, thực hiện Nghị quyết số 202/2015/NQ-HĐND tỉnh về ban hành chính sách hỗ trợ đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020, trong 6 tháng đầu năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp nhận chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan thẩm tra hồ sơ dự án sản xuất rau an toàn trong nhà lưới theo quy trình VietGAP thực hiện đầu tư tại thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương với tổng mức đầu tư 6,5 tỷ đồng.

Dự kiến, quy mô dự án sẽ xây dựng hệ thống nhà lưới để sản xuất rau an toàn theo quy trình VietGAP, tổng diện tích xây dựng khoảng 10.000m2; sử dụng lao động bình quân trong năm khoảng 20 người. Trong đó, 90% là lao động trong tỉnh Vĩnh Phúc.

Đến nay, Dự án đã được UBND tỉnh quyết định hỗ trợ tại Quyết định số 1223/QĐ-UBND ngày 1/6/2018, trong đó, hỗ trợ chi phí để xây dựng nhà lưới với số tiền 2 tỷ đồng. Dự kiến Dự án sẽ đi vào hoạt động sản xuất đồng loạt vào cuối năm 2018.

Dự án sau khi đi vào hoạt động sẽ tạo mô hình canh tác tiên tiến trong sản xuất rau an toàn trong nhà lưới theo quy trình VietGAP, giúp giải quyết nhu cầu rau an toàn trên địa bàn huyện Tam Dương và vùng lân cận. Đồng thời, giải quyết việc làm cho người lao động với thu nhập ổn định, nâng cao đời sống cho công nhân trong công ty.

Bên cạnh đó, theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc, trong 6 tháng đầu năm, Sở đang hướng dẫn một số doanh nghiệp dự kiến đầu tư vùng sản xuất rau an toàn theo quy trình VietGAP, đầu tư giết mổ gia súc tập trung. Hiện nay, các doanh nghiệp đang lập dự án đầu tư vào các lĩnh vực trên để triển khai thực hiện.

Nhìn chung, việc thực hiện chính sách hỗ trợ đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn giúp khai thác có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của từng vùng trên địa bàn tỉnh, thúc đẩy phát triển sản xuất và tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Đồng thời, góp phần xây dựng Nông thôn mới, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân khu vực nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn được đánh giá là “chìa khóa” khai thác tiềm năng, nâng cao hiệu quả, tạo đột phá trong phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, đến thời điểm này, số lượng doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn còn thấp, chưa tương xứng với tiềm năng. Mặc dù chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn đã ban hành nhưng nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chưa biết về chính sách hỗ trợ, chưa hiểu về trình tự, thủ tục,…Mặt khác, có nhiều doanh nghiệp muốn đầu tư nhưng địa điểm thực hiện dự án của doanh nghiệp không nằm trong các quy hoạch của tỉnh như: quy hoạch phát triển chăn nuôi, quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, quy hoạch phát triển rau an toàn,…Do vậy, nhiều doanh nghiệp chưa thể thực hiện đầu tư vào nông nghiệp.

Thực hiện Nghị định 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, UBND tỉnh đã có văn bản số 3488/UBND-NN3 ngày 18/5/2018. Trong đó, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì rà soát, xây dựng Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết số 202/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020, báo cáo UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét. Tuy nhiên, việc xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh phải theo đúng trình tự thủ tục theo quy định, cần nhiều thời gian, dự kiến sẽ trình Hội đồng nhân dân tỉnh vào kỳ họp cuối năm 2018.

Do vậy, trước khi Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành thị thực hiện nhiệm vụ được giao tại văn bản số 7158/UBND-NN3 ngày 13/9/2017 của UBND tỉnh về việc khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020. Qua đó, từng bước tạo điều kiện để thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ đầu tư cho nông nghiệp trên địa bàn tỉnh./.

 

BT