• Vĩnh Phúc hôm nay  

Vĩnh Phúc triển khai một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác dạy nghề cho lao động nông thôn
14/08/2018
(ĐCSVN) – Hiện nay, công tác dạy nghề cho lao động nông thôn của tỉnh đã và đang được quan tâm chú trọng. Việc chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao thu nhập, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội cũng được tập trung triển khai.
Vĩnh Phúc: phấn đấu đạt diện tích 19.000 ha cây trồng các loại vào Vụ Đông
18:33 07/09/2018
(ĐCSVN) - Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vĩnh Phúc, vụ Đông 2017, tổng diện tích cây trồng hằng năm đạt trên 86,5% kế hoạch, tổng giá trị sản xuất toàn vụ đã đạt trên 1.000 tỷ đồng, giá trị thu nhập khoảng 58,9 triệu đồng/ha.
Vĩnh Phúc: 8 tháng năm 2018, sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ tiếp tục tăng trưởng
18:31 07/09/2018
(ĐCSVN) - Các ngành công nghiệp khác mặc dù có chỉ số tăng nhưng ở mức độ không cao. Do đó, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8 của tỉnh chỉ tăng 0,26%.
Ngành y tế Vĩnh Phúc quyết liệt xử lý vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm
15:44 31/08/2018
(ĐCSVN) – Theo Cục Thống kê Vĩnh Phúc, trong tháng 8/2018, trên địa bàn tỉnh không có dịch lớn xảy ra. Chỉ xuất hiện một số bệnh rải rác ở các địa phương như: viêm não Nhật Bản, thủy đậu, cúm, tay chân miệng, sốt phát ban, tiêu chảy... Ngành Y tế đã chủ động giám sát tình hình các bệnh dịch, chỉ đạo các đơn vị y tế chủ động phòng chống dịch không để xảy ra dịch bệnh lớn trên địa bàn.
Vĩnh Phúc: Thúc đẩy hơn nữa việc ứng dụng sáng kiến vào thực tiễn cuộc sống
18:03 01/08/2018
(ĐCSVN) - UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến, khuyến khích, thúc đẩy hơn nữa phong trào lao động, sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh.
Sản xuất nông nghiệp duy trì ổn định
16:52 31/07/2018
(ĐCSVN) – Theo Cục Thống kê Vĩnh Phúc, đến nay, hầu hết các loại cây trồng vụ mùa đã được bà con nông dân gieo trồng xong, chỉ còn một số loại rau màu có khung thời vụ muộn tiếp tục gieo trồng.
Vĩnh Phúc: Ngành y tế chủ động giám sát tình hình bệnh dịch
16:51 31/07/2018
(ĐCSVN) – Theo Sở Nông nghiệp Vĩnh Phúc, từ đầu năm đến nay ngành Y tế đã chủ động giám sát tình hình các bệnh dịch, chỉ đạo các đơn vị y tế chủ động phòng chống dịch, tăng cường công tác y tế dự phòng, duy trì tốt việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, do đó trong tháng trên địa bàn tỉnh không có dịch lớn xảy ra.
Vĩnh Phúc: Bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng duy trì đà tăng trưởng
17:40 27/07/2018
(ĐCSVN) – Theo Cục Thống kê Vĩnh Phúc, tình hình kinh doanh thương mại và dịch vụ trên địa bàn tỉnh tháng 7/2018 tiếp tục tăng trưởng so với tháng trước, tăng khá cao so với cùng kỳ và tăng ở tất cả các nhóm ngành cũng như thành phần kinh tế.
Vĩnh Phúc: Tổng khối lượng hàng hoá vận chuyển tháng 7/2018 tăng so với cùng kỳ năm trước
17:39 27/07/2018
(ĐCSVN) – Theo Cục Thống kê Vĩnh Phúc, tháng 7/2018 tổng khối lượng hàng hoá vận chuyển dự kiến đạt 2.633 ngàn tấn, luân chuyển đạt 184.542 ngàn tấn.km; so với tháng trước bằng về tấn và giảm 0,68% về tấn.km.
Vĩnh Phúc: 6 tháng đầu năm tốc độ tăng trưởng đạt 7,61% so với cùng kỳ năm 2017.
16:47 26/07/2018
(ĐCSVN)- Kết thúc năm 2017, bức tranh kinh tế- xã hội của Vĩnh Phúc vẫn còn nhiều mảng sáng - tối đan xen. Bước sang năm 2018, tỉnh đã đặt ra mục tiêu cụ thể trong năm là: Tổng sản phẩm GRDP tăng từ 7,0 - 7,5%, kim ngạch XNK tăng 10 - 12% so với năm 2017; tổng thu ngân sách đạt 29.640 tỷ đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều từ 0,5 - 1% so với năm 2017.