Dự Đại hội có các đồng chí: Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Vũ Chí Giang, Nguyễn Văn Khước; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Bình Xuyên qua các thời kỳ; đại diện Mẹ Việt Nam Anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và 255 đại biểu đại diện cho hơn 5.700 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Duy Đông, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy khóa XIX phát biểu khai mạc (Ảnh: PV)

Khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Duy Đông, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bình Xuyên cho biết: Với sự cố gắng, nỗ lực của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, nhiệm kỳ qua, Bình Xuyên đã đạt nhiều kết quả quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực: Kinh tế có tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, thu ngân sách đạt cao. Kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư, tạo nguồn lực cho thu hút đầu tư. Nông nghiệp duy trì sự ổn định, từng bước sản xuất theo hướng hàng hóa; chất lượng cuộc sống của người dân có sự chuyển biến tích cực. Lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ; quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Duy Đông đề nghị các đại biểu phát huy dân chủ, trí tuệ, tư duy đổi mới và sáng tạo, tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX; bàn và quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ tới; đồng thời tích cực thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII và dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng; sáng suốt lựa chọn, bầu Ban chấp hành Đảng bộ huyện khoá XX nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII.

leftcenterrightdel
 Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khóa XX nhiệm kỳ 2020-2025 (Ảnh: PV)

Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ huyện khóa XIX trình Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Ngà, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy thông tin, nhiệm kỳ 2016-2020, kinh tế huyện Bình Xuyên có tốc độ tăng trưởng cao và ổn định, với hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt mục tiêu Đại hội đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 31,81%/năm, vượt mục tiêu nghị quyết đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 93,8%; thương mại - dịch vụ chiếm 4,4%; nông - lâm - thủy sản chiếm 1,8%. Giai đoạn 2016-2020, tổng thu ngân sách Nhà nước toàn huyện đạt 7.300 tỷ đồng, tăng thu bình quân 20%/năm.

Thu hút đầu tư nhiều khởi sắc, với 5 khu công nghiệp đã giải phóng mặt bằng với diện tích 1.200ha đang thu hút đầu tư; 1 khu công nghiệp và 2 cụm công nghiệp đang triển khai. Trong nhiệm kỳ có 128 doanh nghiệp FDI đăng ký kinh doanh, với số vốn 742 triệu USD; 27 doanh nghiệp DDI, với số vốn 2.179,38 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư phát triển; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên; hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức có nhiều chuyển biến; vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được phát huy.

Nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Bình Xuyên phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân tăng 16%/năm. Đến năm 2025, tổng thu ngân sách Nhà nước đến đạt 2.500 tỷ đồng; công nghiệp xây dựng chiếm 96,99%, thương mại - dịch vụ chiếm 2,56%, nông – lâm - thuỷ sản giảm còn 0,44%; có từ 7-9 xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn phường, huyện đủ tiêu chí trở thành thị xã trực thuộc tỉnh. Hàng năm, giải quyết việc làm cho từ 2.600-2.700 lao động. Để đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, trong nhiệm kỳ tới, huyện Bình Xuyên sẽ tập trung triển khai thực hiện tốt 5 nhiệm vụ, 7 giải pháp trọng tâm.

leftcenterrightdel
 Đ/c Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội (Ảnh: PV)

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương, đánh giá cao những kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bình Xuyên đạt được trong nhiệm kỳ qua, nhất là trong phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, thu ngân sách, phát triển công nghiệp và nâng cao đời sống nhân dân.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu trong nhiệm kỳ tới, huyện Bình Xuyên tiếp tục khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế, cụ thể hóa thành các chương trình, đề án, dự án để thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ du lịch nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế. Tập trung nghiên cứu, đề xuất với tỉnh phát triển tốt cả du lịch văn hóa tâm linh và nghỉ dưỡng; chuyển dịch mạnh ngành nghề nông nghiệp sang dịch vụ để phục vụ phát triển công nghiệp. Cùng với đó, triển khai đồng bộ các giải pháp duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tăng cường đầu tư, xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là hạ tầng các khu công nghiệp, đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, nhất là lãnh đạo và triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Quan tâm đầu tư phát triển các lĩnh vực văn hoá, giáo dục, nâng cao sức khoẻ nhân dân, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Quan tâm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; đồng thời, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, giải quyết tốt những phức tạp phát sinh, không để bị động, bất ngờ. Tiếp tục thực hiện tốt chủ trương về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường triển khai các giải pháp giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; quan tâm làm tốt công tác bảo đảm an ninh nông thôn và đồng bào dân tộc. Giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề về an ninh, trật tự, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Đồng chí Trần Văn Vinh cũng đề nghị, Đại hội cần thảo luận, làm rõ những nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp cần triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ tới; thảo luận, đóng góp ý kiến vào những chủ trương, quan điểm, định hướng lớn nêu trong dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Sáng suốt lựa chọn các đồng chí đủ tiêu chuẩn, thực sự tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, có năng lực đảm đương trọng trách được giao để bầu vào cấp uỷ khoá mới.

leftcenterrightdel
Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội (Ảnh: PV) 

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua kết quả bầu BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bỏ phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Huyện ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với đồng chí Nguyễn Minh Trung, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Theo đó, Đại hội đã bầu 38 đồng chí vào BCH khóa mới; bầu Đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên gồm 25 đại biểu chính thức (Có 1 đại biểu đương nhiên và 2 đại biểu dự khuyết ).

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 11 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Minh Trung, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện khóa XIX được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy khóa XX; Đồng chí Nguyễn Văn Ngà và đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng được bầu giữ chức Phó Bí thư huyện ủy khóa XX. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cũng đã bầu UBKT Huyện ủy khóa XX gồm 7 ủy viên. Đồng chí Trần An được bầu giữ chức Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy.

 

PV