Theo đó, trong thời gian qua trên địa bàn huyện đã quản lý tốt các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước và giữ vững tình hình an ninh trật tự kinh tế xã hội trên địa bàn.

Tuy nhiên, các hoạt động kinh doanh, dịch vụ, văn hóa thông tin trên địa bàn huyện vẫn còn tồn tại một số điểm chưa thực hiện thủ tục giấy phép theo quy định; một số điểm cung cấp trò chơi điện tử công cộng làm biển hiệu chưa đúng quy định; một số cơ sở chưa niêm yết công khai quyết định xếp hạng cơ sở lưu trú tại quầy lễ tân, niêm yết giá dịch vụ,…

Để chấn chỉnh các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa và tăng cường công tác quản lý nhà nước, UBND huyện yêu cầu Phòng Văn hóa thông tin chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan, bảo đảm các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa lành mạnh theo quy định của pháp luật. Tham mưu, đề xuất UBND huyện để quan tâm, trang bị phương tiện cho lực lượng kiểm tra; tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa.

Công an huyện, tăng cường chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp với Phòng văn hóa thông tin, các cơ quan liên quan tăng cường công tác kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn huyện. UBND các xã, thị trấn làm tốt công tác quản lý nhà nước theo thẩm quyền, tăng cường công tác phối hợp kiểm tra các cơ sở kinh doanh, dịch vụ văn hóa và thông tin không chấp hành quy định trên địa bàn đơn vị quản lý./.

MH