Ảnh minh họa (Nguồn: A.N)

Cụ thể, tháng 10/2018, các hoạt động kinh doanh thương mại và dịch vụ trên thị trường diễn ra sôi động; các cơ quan chức năng làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát và bình ổn thị trường nên giá các loại hàng hóa cơ bản ổn định, góp phần đưa chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 tăng 0,32% so với tháng trước; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tháng ước đạt hơn 4.200 tỷ đồng, tăng hơn 2% so với tháng trước và tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm 2017.

Tính chung 10 tháng năm 2018, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh ước đạt gần 38.400 tỷ đồng, tăng gần 13% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt gần 33.000 tỷ đồng, tăng hơn 13%; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, lữ hành và hoạt động hỗ trợ du lịch ước đạt hơn 3.000 tỷ đồng, tăng hơn 9%; các ngành dịch vụ tiêu dùng khác ước đạt hơn 2.200 tỷ đồng, tăng gần 11% so với cùng kỳ năm 2017.

 

A.N