(ĐCSVN) – Theo UBND tỉnh Vĩnh Phúc, việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2016-2020 nhằm mục tiêu chung là thực hiện BHYT toàn dân trên địa bàn tỉnh, bao gồm mở rộng phạm vi bao phủ BHYT về tỷ lệ dân số tham gia BHYT, về phạm vi dịch vụ y tế được thụ hưởng và giảm tỷ lệ chi trả tiền túi của người dân trong sử dụng dịch vụ y tế.

Đồng thời, đảm bảo quyền lợi của người dân tham gia BHYT, tiến tới BHYT toàn dân, góp phần tọa nguồn tài chính ổn định cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân theo hướng công bằng, hiệu quả, chất lượng và phát triển bền vững, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Tập trung để triển khai chính sách, chỉ tiêu BHYT hiệu quả (Ảnh: PV)

Ngoài ra, theo Sở Y tế tỉnh, việc điều chỉnh lần này hướng tới hai mục tiêu cụ thể, đó là:

Thứ nhất, mở rộng phạm vi bao  phủ BHYT theo hướng tăng tỷ lệ người dân tham gia BHYT và quản lý, sử dụng đúng quy định, có hiệu quả quỹ khám chữa bệnh BHYT

Thứ hai, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT từ tuyến cơ sở đến tuyến tỉnh, đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT theo quy định của pháp luật. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bệnh viện và thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT cũng như cải cách hành chính trong khám chữa bệnh và thanh tóan chi phí khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế.

Trong Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1167/QĐ-TTG ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016-2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, chỉ tiêu bao phủ BHYT giai đoạn 2016-2020 được phân bổ cụ thể, chỉ tiêu tỷ lệ người dân tham gia BHYT toàn tỉnh hàng năm lần lượt là 76,5 (2016), 82,1% (2017), 84,9% (2018), 87,7% (2019) và 90,2% (2020).

BHYT là một trong các chính sách góp phần đảm bảo an sinh xã hội (Ảnh: B.H)

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thanh, để thực hiện các chỉ tiêu trên, ngành y tế tỉnh cần tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp bao gồm:

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, sự phối kết hợp và tham gia của các cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong việc thực hiện nghiêm chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và các mục tiêu, kế hoạch về BHYT giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh

Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT trong đó xác định rõ trách nhiệm của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể chính trị xã hội trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức tuyên truyền, tổ chức thực hiện chính sách pháp luật về BHYT; tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa của chính sách BHYT trong hệ thống an sinh xã hội, để nhân dân hiểu rõ hơn về nghĩa vụ, đặc biệt là quyền lợi khi tham gia BHYT. Đáng chú ý là hoạt động thông tin, tuyên truyền phải được tổ chức thường xuyên, liên tục đến các nhóm đối tượng với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau như: trao đổi thông tin, trả lời phỏng vấn trên báo chí, hệ thống phát thanh – truyền hình, các trang thông tin điện tử của cơ quan bảo hiểm xã hội, các địa phương để cung cấp thông tin, giải đáp thắc mắc hoặc tư vấn cho người dân về BHYT, đảm bảo các đối tượng được tiếp cận đầy đủ các thông tin về chính sách BHYT và cách thức tham gia BHYT, các chính sách hỗ trợ kinh phí của nhà nước cho người tham gia BHYT trên địa bàn.

Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh đảm bảo quyền lợi và đáp ứng sự hài long của người bệnh. Phát triển các dịch vụ kỹ thuật theo phân tuyến; đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung nguồn nhân lực có năng lực, trình độ chuyên môn cao; đổi mới phong cách phục vụ, từng bước đáp ứng sự hài long của người bệnh; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, cải cách thủ tục hành chính trong khám, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám chữa bệnh.

Củng cố và hoàn thiện mạng lưới cung ứng dịch vụ BHYT theo hướng: đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý của ngành bảo hiểm xã hội, nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin; triển khai xây dựng, đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu tập trung quản lý quá trình tham gia và thụ hưởng các chế độ BHYT, hệ thống chứng thực điện tử và chữ ký số trong hoạt động của ngành BHXH, thực hiện đề án cấp mã số định danh cho từng cá nhân, hệ thống dịch vụ công trực tuyến nhằm cải cách hành chính và tạo môi trường giao dịch điện tử thuận lợi, hiệu quả giữa cơ quan bảo hiểm xã hội và người tham gia BHYT; xây dựng và củng cố mạng lưới đại lý thu BHYT trên địa bàn tỉnh; đảm bảo hoạt động hiệu quả, nâng cao chất lượng phục vụ và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia BHYT.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về việc thực hiện chính sách pháp luật về BHYT, có biện pháp xử lý hoặc kiến nghị xử lý đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về BHYT theo Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHYT và pháp luật hiện hành.

Kịp thời biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về BHYT.

UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã yêu cầu các đơn vị, cơ quan liên quan tùy theo chức trách, nhiệm vụ của mình có những triển khai kế hoạch phù hợp nhằm đảm bảo triển khai giao chỉ tiêu BHYT đạt kết quả tốt nhật.

Minh An