Ảnh minh họa (Ảnh: BT)

Theo UBND tỉnh Vĩnh Phúc, sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI trong điều kiện nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, đạt được những kết quả quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng bình quân 3 năm 2016-2018 ước đạt 7,81%/năm, cao hơn mức bình quân chung của cả nước và vượt mục tiêu Đại hội đề ra.

Quy mô nền kinh tế ước đạt 92,7 tỷ đồng vào năm 2018, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, giảm tỷ trọng nông, lâm nghiệp, thủy sản. Công nghiệp giữ được nhịp độ tăng trưởng cao, tiếp tục khẳng định vai trò là nền tảng của nền kinh tế và là động lực quan trọng để thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Sản xuất nông nghiệp đạt kết quả quan trọng, xây dựng nông thôn mới được quan tâm, đến năm 2018, ước có 104/112 xã được công nhận đạt chuẩn. Hoạt động dịch vụ có bước phát triển khá, cơ bản đáp ứng cho nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Thu hút đầu tư đạt khá. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh tuy gặp nhiều khó khăn nhưng đã đạt mục tiêu đại hội.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển. An sinh xã hội được quan tâm, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện. Quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên được chỉ đạo sát sao, quốc phòng được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Tuy nhiên, theo UBND tỉnh Vĩnh Phúc, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số khó khăn, hạn chế, yếu kém. Đó là, tăng trưởng kinh tế chưa thật bền vững, một số chỉ tiêu còn đạt ở mức thấp hoặc khó đạt mục tiêu đề ra. Phát triển lĩnh vực dịch vụ, du lịch còn chậm. Quản lý đô thị nhiều mặt còn hạn chế, tỷ lệ đô thị hóa thấp. Chất lượng đời sống và diện mạo nông thôn chưa thay đổi nhiều. Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế, xử lý vi phạm về đất đai chưa triệt để. Tình trạng ô nhiễm môi trường ở một số nơi chưa có giải pháp khắc phục hiệu quả.

Cùng với đó, việc phân bố các cơ sở giáo dục, đặc biệt giáo dục mầm non còn nhiều bất cập, tỷ lệ phòng học kiên cố ở bậc mầm non còn thấp, thiếu trường mầm non cho con em công nhân trong các khu công nghiệp. Cải cách hành chính có chuyển biến nhưng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, chưa thực chất, môi trường đầu tư trong thời gian gần đây chưa đủ sức hấp dẫn.

Một bộ phận cán bộ, công chức khi thực thi công vụ vẫn còn gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp và người dân. Tình trạng khiếu kiện vẫn còn diễn biến phức tạp; thu nhập, mức sống của nhân dân còn thấp so với các tỉnh trong khu vực, chưa tương xứng với sự phát triển của tỉnh.

Để khắc phục những hạn chế nêu trên và nhằm quyết tâm phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016-2020, chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Quyết liệt, nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, chủ động, sáng tạo trong thực thi các nhiệm vụ và kiên định, nhất quán và quyết tâm tối đa thực hiện mục tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 đã đề ra, coi đây là trách nhiệm của tất cả các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân trong tỉnh.

Thực hiện quan điểm chỉ đạo của BCH Đảng bộ tỉnh không điều chỉnh các chỉ tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020. Tiếp tục cụ thể hóa các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh bằng các kế hoạch, chương trình, dự án cụ thể nhằm duy trì và phấn đấu đạt cao hơn nữa đối với các chỉ tiêu đến năm 2018 đã đạt, vượt mục tiêu Nghị quyết đã đề ra.

Đối với các chỉ tiêu chưa đạt hoặc gần đạt mục tiêu, cần phải tiếp tục có sự tăng cường chỉ đạo từ Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh cùng sự cố gắng nỗ lực của các cấp các ngành để phấn đấu đạt được và đạt được ở mức cao nhất.

Đối với chỉ tiêu tỷ lệ đô thị hóa do chịu tác động từ nhiều yếu tố khách quan nên khả năng đến năm 2020 chỉ đạt trên 37% nên các cấp, các ngành cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện phấn đấu đạt cao hơn mức dự báo.

Khả năng hụt thu ngân sách các năm từ nay đến năm 2020 là rất cao khi thực hiện các chính sách thuế dẫn đến nguồn thu từ sản phẩm chủ lực giảm sút. Do đó, cần phải cơ cấu lại ngân sách theo hướng đa dạng hóa các nguồn thu, đảm bảo tính bền vững, chủ động, ổn định của nguồn thu. Các ngành, các cấp cần tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh các biện pháp tăng cường quản lý thu ngân sách trên tất cả các lĩnh vực; tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh phát triển, nuôi dưỡng nguồn thu. Đồng thời, sắp xếp các khoản chi phù hợp với khả năng ngân sách.

Tập trung thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế, trong đó, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Tập trung các nguồn lực để đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng ở các khu, cụm công nghiệp. Thúc đẩy liên kết cụm ngành phát triển công nghiệp phụ trợ. Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, khuyến khích sáng tạo và tăng cường đầu tư công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, chủ động mở ra các kết nối giữa nông dân với các doanh nghiệp, nhà phân phối.

Mặt khác, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án hạ tầng phục vụ và thu hút nhà đầu tư chiến lược vào khu du lịch lớn, trọng điểm. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và để các dự án công nghiệp, du lịch, dịch vụ lớn được triển khai theo tiến độ. Có giải pháp nâng cao vai trò trung tâm và động lực của kinh tế tư nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII, giảm dần sự phụ thuộc vào doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Chuẩn bị các điều kiện lập quy hoạch tỉnh đến năm 2030.

Tăng cường quản lý tài nguyên, nhất là tài nguyên đất. Tập trung giải quyết các điểm nghẽn trong các chính sách đất đai hiện hành. Quản lý chặt chẽ các dự án sử dụng đất, đặc biệt các dự án chậm triển khai, cần kiên quyết thu hồi để thu hút, lựa chọn nhà đầu tư khác có năng lực, không để lãng phí đất đai. Kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi, vi phạm về đất đai, khai thác khoáng sản. Tiến hành dồn thửa đổi ruộng ở những địa phương có đủ điều kiện, chủ động, tích cực bảo vệ môi trường, tạo sự đồng thuận và sớm lựa chọn nhà đầu tư để xây dựng nhà máy xử lý rác thải tập trung./.

 

MN