Ảnh minh họa (Ảnh:M.P)

Lớp tập huấn là nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp cập nhật những thông tin mới, chính sách thuế mới; đồng thời giải đáp những vướng mắc liên quan đến chính sách thuế, để các doanh nghiệp tự giác chấp hành tốt chính sách pháp luật thuế với Nhà nước, đồng thời nâng cao chất lượng hồ sơ khai thuế điện tử, hạn chế sai sót dẫn đến hồ sơ khai thuế không nhận, không được hạch toán vào ứng dụng quản lý thuế tập trung của ngành thuế với mục tiêu quản lý mục ngân sách nhà nước, để đảm bảo cho các doanh nghiệp thực hiện kê khai và nộp ngân sách nhà nước đúng các tiểu mục quy định, tránh sai sót dẫn đến phải điều chỉnh số liệu.

Hội nghị tập huấn đã giúp nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hiểu và nắm rõ các quy định, chính sách thuế mới sửa đổi, bổ sung, từ đó, giúp doanh nghiệp đảm bảo tuân thủ đúng quy trình khi thực hiện kê khai, nộp thuế và chấp hành nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước.

Đây là cơ sở để ngành thuế tiếp tục thực hiện tốt chương trình cải cách thủ tục hành chính về thuế theo lộ trình của Chính phủ và Bộ Tài chính, khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng và khai thác những tiện ích của việc sử dụng hóa đơn điện tử và dần hướng tới 100% các doanh nghiệp phải sử dụng hóa đơn điện tử.

M.P