Ảnh minh họa. (Nguồn: Cục Quản lý lao động ngoài nước)

Theo số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp, trong tháng 7/2017, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài là 11.525 lao động, bằng 98,97% so với cùng kỳ năm ngoái.

Như vậy, trong 7 tháng năm 2017, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 68.949 lao động (26.048 lao động nữ) đạt 65,66% kế hoạch năm 2017. Trong đó, dẫn đầu là thị trường: Đài Loan (33.865 lao động), tiếp đến là Nhật Bản (27.743 lao động), Hàn Quốc: 3.195 lao động, Ả rập - Xê út: 2.230 lao động...

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đặt mục tiêu, trong năm 2017, sẽ đưa được 105.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài, trong đó các thị trường trọng điểm tiếp tục là Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản và Hàn Quốc. Bên cạnh đó là triển khai thực hiện các Hiệp định và Thỏa thuận về hợp tác lao động đã ký với các nước Thái Lan, Lào, Australia, Malaysia và tiếp tục triển khai đưa ứng viên điều dưỡng, hộ lý sang làm việc tại Nhật Bản và CHLB Đức theo các chương trình đã ký kết.

Đặc biệt, Bộ LĐ-TB&XH cũng giao Cục Quản lý lao động ngoài nước cũng đang tiến hành nghiên cứu Đề án “Đưa lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật đi làm việc ở nước ngoài giai đoạn 2017 - 2020 và định hướng đến năm 2025” báo cáo Bộ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Hiện dự thảo lần 1 của Đề án đang được gửi xin ý kiến các Bộ, ngành liên quan./.

Minh Thư