Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN

Kết quả đánh giá, phân loại của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh theo Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết toàn tỉnh Ninh Thuận không có cơ sở giết mổ đạt loại A; 23/77 cơ sở xếp loại B (chiếm 29,9%); 54/77 lò giết mổ xếp loại C (chiếm 70,1%). Đặc biệt, trên địa bàn tỉnh có 54 điểm giết mổ nhỏ, lẻ xếp loại C, chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm. Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh đã có văn bản đề xuất chính quyền địa phương tổ chức sắp xếp lại các điểm giết mổ nhỏ, lẻ nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thú y, kiểm soát chất lượng sản phẩm và nguồn gốc dịch bệnh. Tỉnh kiên quyết đóng cửa, thu hồi giấy phép kinh doanh các cơ sở, điểm giết mổ không đáp ứng những tiêu chí về an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường.

Ông Trần Ngọc Bích, Trưởng phòng Quản lý dịch bệnh, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Ninh Thuận cho biết: Các hộ làm nghề giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ, đa số tận dụng khuôn viên nhà ở để làm nơi giết mổ. Các hộ này chưa mạnh dạn xây dựng cơ sở giết mổ tập trung do nguồn vốn đầu tư lớn.

Nhằm tiến tới xóa bỏ những lò giết mổ nhỏ lẻ, tự phát không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y, thời gian tới, tỉnh Ninh Thuận tăng cường quản lý các lò, điểm giết mổ; đồng thời chú trọng đầu tư cơ sở giết mổ tập trung để nâng tỷ lệ sản phẩm sau giết mổ được đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, hạn chế ô nhiễm môi trường.

Theo Đề án Quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011 - 2020, tỉnh kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư xây dựng 3 lò giết mổ gia súc, gia cầm tập trung ở thành phố Phan Rang - Tháp Chàm và hai huyện Ninh Phước, Ninh Sơn. Tỉnh có cơ chế, chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện khi doanh nghiệp đầu tư vào các cơ sở giết mổ tập trung, hiện đại./.

Theo TTXVN