leftcenterrightdel
 Lực lượng liên ngành tỉnh Vĩnh Phúc tiến hành cân tải trọng xe có dấu hiệu vi phạm vượt tải trọng.

Thông tin mới nhất từ Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) cho biết, các xe ô tô vi phạm về tải trọng được phát hiện bằng bộ cân kiểm tra tải trọng xe (KTTTX) tại Km78+830(T)/QL.5 chiều Hải Phòng – Hà Nội từ 00 giờ ngày 15/8 sẽ bị xử phạt theo quy định tại Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Theo Tổng cục ĐBVN, Sở Giao thông vận tải Hải Phòng chỉ đạo Thanh tra Sở, Cục Quản lý đường bộ I chỉ đạo Công chức thanh tra phối hợp thực hiện theo Thông báo số 176/TB-TCĐBVN ngày 24/7/2020 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) về kết luận của Tổng Cục trưởng Tổng cục ĐBVN tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện các thủ tục đưa bộ cân KTTTX cố định tại Km78+830(T)/QL.5 (do Công ty TNHH TANAKA Scale VIET NAM.Co., Ltd lắp đặt) vào hoạt động thí điểm KTTTX trên QL.5 để xử phạt vi phạm hành chính đối với phương tiện chở hàng quá tải và Văn bản số 5501/TCĐBVN-ATGT ngày 05/8/2020 của Tổng cục ĐBVN về việc phối hợp sử dụng kết quả thu được từ bộ thiết bị cân KTTTX cố định tại Km78+830(T)/QL.5 để xử phạt vi phạm khi xe, người lái xe và chủ xe không còn ở hiện trường nơi phát hiện vi phạm.

Cục Quản lý đường bộ I, Thanh tra Sở GTVT Hải Phòng và Thanh tra Sở GTVT Hải Dương phối hợp thực hiện theo Thông báo số 176/TB-TCĐBVN ngày 24/7/2020 của Tổng cục ĐBVN, Văn bản số 5501/TCĐBVN-ATGT ngày 05/8/2020 của Tổng cục ĐBVN và Kế hoạch phối hợp giữa Cục Quản lý đường bộ I, Sở Giao thông vận tải Hải Phòng và Sở Giao thông vận tải Hải Dương.

Tổng cục ĐBVN cũng đề nghị Công ty TNHH TANAKA Scale VIET NAM.Co., Ltd tạo điều kiện bố trí kỹ thuật viên phối hợp, hỗ trợ bộ phận vận hành, khai thác thiết bị cân của Cục QLĐB I đảm bảo Bộ cân KTTTX Km78+830/QL5, chiều Hải Phòng – Hà Nội hoạt động liên tục, ổn định trong thời gian hoạt động thí điểm.

Đồng thời, Tổng cục đề nghị Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI): Chỉ đạo đơn vị quản lý, khai thác QL.5 phối hợp, hỗ trợ lực lượng Công chức thanh tra của Cục QLĐB I, Thanh tra các Sở GTVT Hải Dương, Hải Phòng trong quá trình tổ chức triển khai và thực hiện trong thời gian hoạt động thí điểm.

Cùng với đó, Vụ An toàn giao thông của Tổng cục ĐBVN sẽ là đầu mối trong công tác chỉ đạo phối hợp giữa các đơn vị nêu trên, hỗ trợ về chuyên môn để tạo điều kiện cho các đơn vị thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ được phân công./.

Tin, ảnh Kim Cương