Các khu công nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh bắt buộc
 phải có nhà máy xử lý nước thải (Ảnh: K.V).

Theo đó, bên cạnh 12 ngành nghề có nguy cơ xảy ra ô nhiễm môi trường, sự cố ô nhiễm môi trường, toàn tỉnh Bình Dương có 7 vùng, địa điểm có nguy cơ ô nhiễm môi trường nước mặt thuộc địa bàn huyện Bàu Bàng, các thị xã Bến Cát, Dĩ An, Tân Uyên, Thuận An và TP. Thủ Dầu Một; 3 vùng, địa điểm có nguy cơ ô nhiễm môi trường nước dưới đất thuộc các thị xã Tân Uyên, Bến Cát, Thuận An; 2 vùng, địa điểm có nguy cơ ô nhiễm môi trường không khí thuộc các huyện: Bắc Tân Uyên, Phú Giáo và 13 vùng, địa điểm có nguy cơ xảy ra sự cố môi trường thuộc các huyện: Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, các thị xã Dĩ An, Bến Cát, Thuận An và TP. Thủ Dầu Một.

Theo ông Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương, thời gian qua, công tác phòng ngừa ô nhiễm môi trường luôn được quan tâm, trong đó, các ngành chức năng và địa phương đã thực hiện đúng chủ trương của Uỷ ban nhân dân tỉnh trong việc lựa chọn thu hút các nhà đầu tư tại địa phương. Theo đó, đối với các ngành nghề có nguy cơ xảy ra ô nhiễm môi trường, sự cố ô nhiễm môi trường nằm trong danh mục ban hành thì xem xét cụ thể, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định cho phép đầu tư thực hiện dự án; kiên quyết từ chối những dự án không bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ môi trường; hạn chế tối đa việc thu hút những dự án có lưu lượng nước thải lớn, kể cả trong và ngoài khu công nghiệp.

Tỉnh Bình Dương cũng đã có những chủ trương thu hút đầu tư có chọn lọc, đi đôi với khuyến khích đầu tư vào khu, cụm công nghiệp, từ đó từng bước kiểm soát ô nhiễm, nâng cao công tác quản lý nhà nước, góp phần bảo vệ môi trường và bảo đảm mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh. Để phòng ngừa và hạn chế gia tăng ô nhiễm, khắc phục và cải thiện chất lượng môi trường các vùng, địa điểm có nguy cơ xảy ra ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường, tỉnh Bình Dương cũng đã đề ra các giải pháp như: Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đề án trọng tâm và các dự án ưu tiên đầu tư trong kế hoạch bảo vệ môi trường của tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020; ưu tiên thu hút các ngành nghề sạch, công nghệ sản xuất tiên tiến.

Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cũng đã chỉ đạo các ngành liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm sau khi cấp phép đầu tư; kiên quyết không cho những cơ sở mới chưa đầu tư hệ thống xử lý chất thải theo quy định đi vào hoạt động, không cấp phép cho các cơ sở sản xuất trong khu công nghiệp xả nước thải trực tiếp ra môi trường, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt được Uỷ ban nhân dân tỉnh cho phép.

Liên quan đến việc sử dụng vốn ODA trong lĩnh vực môi trường, theo lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2016- 2020, tỉnh dành nguồn kinh phí dự kiến khoảng 13.230 tỷ đồng cho công tác bảo vệ môi trường, trong đó nguồn vốn ODA chiếm khoảng 7.619 tỷ đồng. Một trong những dự án bảo vệ môi trường có số vốn lớn tác động trên địa bàn có nhiều dân cư sinh sống là Dự án Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Bình Dương đã đi vào hoạt động. Theo đó, đầu năm 2018, Dự án Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Bình Dương tại TX. Bến Cát, đã hoàn thành giai đoạn II và đi vào vận hành, sớm hơn 4 tháng so với kế hoạch. Dự án này được thực hiện qua 2 giai đoạn với vốn đầu tư 30,5 triệu USD, gồm vốn vay ODA và vốn đối ứng của tỉnh; riêng giai đoạn 2 có tổng mức đầu tư hơn 180 tỷ đồng, trong đó vốn ODA từ Phần Lan gần 131 tỷ đồng. Dự án góp phần cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường của Bình Dương, bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới sự phát triển bền vững./.

K.V