Điểm giao dịch xã của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh giúp người nghèo tiếp cận nguồn vốn dễ dàng (Ảnh minh họa: Hải Minh)

Trong những năm qua, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Hải Dương đã triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách dành cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn.

Tính đến 31/10/2018, Chi nhánh Hải Dương đang triển khai 10 chương trình cho vay với tổng dư nợ đạt: 3.024 tỷ đồng và trên 89.000 khách hàng đang còn dư nợ. Chất lượng tín dụng cũng được chi nhánh duy trì và đảm bảo chất lượng, nợ quá hạn và nợ khoanh chỉ chiếm 0,1%/tổng dư nợ.

Nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ đã được Chi nhánh NHCSXH tỉnh Hải Dương giải ngân kịp thời, đến đúng đối tượng thụ hưởng, tạo điều kiện cho hàng nghìn hộ nghèo và các đối tượng chính sách có vốn để đầu tư, sản xuất kinh doanh vươn lên thoát nghèo thành hộ khá, giàu. Qua đó, góp phần không nhỏ vào công tác giảm nghèo, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh cho biết, một trong những chương trình tín dụng được chi nhánh tập trung tham mưu các cấp ủy đảng, chính quyền triển khai và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc là chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo Nghị định 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ.

Theo đó, Chi nhánh đã chỉ đạo phòng giao dịch NHCSXH các huyện, thị xã hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ cơ sở về quy trình, nghiệp vụ của chương trình. Đồng thời chi nhánh tổ chức tuyên truyền nội dung cơ bản của chương trình trên các phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp xã để đông đảo nhân dân và đối tượng thụ hưởng nắm được.

Để giúp người dân tiếp cận nguồn vốn thuận lợi, Chi nhánh đã phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị xã hội thực hiện công tác ủy thác cho vay, xây dựng mạng lưới tổ Tiết kiệm và vay vốn để nắm bắt nhu cầu và hướng dẫn người dân nhanh chóng hoàn thiện thủ tục vay theo quy định.

Bên cạnh đó, chi nhánh đã xây dựng hệ thống điểm giao dịch đặt tại trụ sở 265 xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh để thực hiện các nghiệp vụ cho vay, thu nợ, thu lãi... nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu giao dịch của người vay. Cùng với hoạt động của Chi nhánh NHCSXH, các sở ngành, các tổ chức chính trị xã hội thường xuyên thực hiện công tác tư vấn việc làm, hỗ trợ về khoa học kỹ thuật, định hướng cho vay, giúp người lao động tìm được công việc phù hợp với khả năng, tạo điều kiện cho người vay và sử dụng vốn vay hiệu quả.

Theo thống kê, từ khi triển khai Nghị định 61/2015/NĐ-CP đến nay, chi nhánh đã giải ngân tạo việc làm cho trên 3.000 lao động với số tiền gần 120 tỷ đồng. Hiện dư nợ của chương trình đạt trên 86 tỷ đồng với 900 khách hàng còn dư nợ.

“Điều đáng mừng là vốn cho vay đã góp phần khôi phục và phát triển các làng nghề truyền thống; góp phần thay đổi cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa ở nông thôn, đồng thời giải quyết việc làm cho người khuyết tật, giúp họ có thu nhập ổn định, vượt qua mặc cảm vươn lên hoà nhập cộng đồng” – ông Nguyễn Văn Thành đánh giá.

Tuy vậy, việc thực hiện chương trình tại chi nhánh hiện còn gặp khó khăn. Điển hình là nhu cầu vay vốn để giải quyết việc làm rất lớn, song nguồn vốn cho vay hiện nay còn rất hạn chế. Tổng nguồn vốn cho vay vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo Nghị định 61/2015/NĐ-CP của chi nhánh hiện nay mới có 87 tỷ đồng, chỉ chiếm 2,8% trong tổng cơ cấu nguồn vốn các chương trình, trong đó nguồn vốn từ ngân sách cấp tỉnh và cấp huyện là 17 tỷ đồng, còn lại là nguồn vốn của trung ương và vốn NHCSXH tự huy động. Nhiều năm qua, các đơn vị đều kiến nghị bổ sung nguồn vốn của chương trình để đáp ứng nhu cầu của đối tượng thụ hưởng và thực hiện mục tiêu việc làm, xây dựng nông thôn mới. Do hạn chế về nguồn vốn nên Chi nhánh chủ yếu cho vay từ nguồn vốn quay vòng khi đến hạn.

Trao đổi về những giải pháp trong thời gian tới, ông Nguyễn Văn Thành cho biết, Chi nhánh sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị xã hội giải ngân nguồn vốn của chương trình, gắn với các mục tiêu việc làm, an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới.

Để tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn, Chi nhánh sẽ tiếp tục tham mưu các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục bổ sung nguồn vốn từ ngân sách và đề nghị bổ sung nguồn vốn từ NHCSXH trung ương nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của người lao động./.

Nhật Hải