leftcenterrightdel
Ảnh minh họa 

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam vừa có văn bản gửi Cục Bảo trợ xã hội, Cục Người có công (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) về việc chi trả chế độ cho đối tượng hưởng bảo trợ xã hội và người có công trong thời điểm dịch COVID-19.

Theo đó, ngành Bưu điện đề xuất Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH ) chỉ đạo UBND các tỉnh, thành trên cả nước bố trí kinh phí kịp thời, hướng dẫn bưu điện thực hiện chi trả gộp 2 tháng/lần (các kỳ chi trả tháng 4,5/2020) cho đối tượng bảo trợ xã hội và người có công nhằm hạn chế số lần đối tượng hưởng đi lĩnh tiền và tiếp xúc với bên ngoài trong thời điểm dịch COVID-19.

Bên cạnh đó, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cũng đề xuất Bộ LĐ-TB&XH hướng dẫn Sở LĐ-TB&XH trên toàn quốc thay đổi thời gian quyết toán, thực hiện quyết toán tiền tháng 4 và tháng 5 một lần vào cuối tháng 5 nhằm giãn thời gian chi trả, tạo điều kiện để đối tượng hưởng chủ động bố trí thời gian đi lĩnh tiền phù hợp

Ngoài ra, ngành Bưu điện cũng đề nghị chuyển tối đa các điểm chi trả về Bưu cục, Điểm Bưu điện văn hóa xã, không tổ chức các điểm chi trả tập trung để tránh tình trạng tập trung đông người vào một thời điểm và có điều kiện thực hiện các biện pháp an toàn đối với người hưởng. Đặc biệt, người hưởng có thể đến lĩnh tiền vào bất cứ thời gian nào trong hai tháng 4 và 5.

Do đó, ngành Bưu điện đề nghị chính quyền địa phương khuyến cáo người hưởng hạn chế ra khỏi nhà, chỉ lĩnh tiền khi thực sự có nhu cầu, có thể nhận tiền hai tháng để tránh đi lại nhiều lần. Đồng thời, khi đi nhận tiền người hưởng phải tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch như đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tối thiểu 2m.

Tại các địa bàn, khu vực bị cách ly, chính quyền địa phương hướng dẫn bưu điện tổ chức chi trả cho đối tượng hưởng ngay sau khi hết thời gian cách ly./.

Minh Thư