Phiên họp thứ 24 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Ảnh: quochoi.vn)

Sáng 14/5, tại phiên họp thứ 24 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), Chính phủ đã trình báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện NSNN năm 2017, tình hình triển khai thực hiện dự toán NSNN năm 2018 trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tại báo cáo này, Chính phủ trình UBTVQH xem xét, cho ý kiến để Chính phủ trình Quốc hội cho phép thực hiện phát hành trái phiếu chính phủ nhận nợ với Bảo hiểm xã hội Việt Nam để chuyển 22.090 tỷ đồng kinh phí từ NSNN vào Quỹ bảo hiểm xã hội (năm 2018 là 6.000 tỷ đồng, năm 2019 là 7.000 tỷ đồng, năm 2020 là 9.090 tỷ đồng) đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động có thời gian làm việc trong khu vực nhà nước trước ngày 01/01/1995 theo đúng thời hạn tại Nghị quyết số 1083/2015/UBTVQH ngày 16/12/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Việc phát hành trái phiếu chính phủ nhận nợ với Bảo hiểm xã hội Việt Nam như trên không làm tăng bội chi NSNN năm 2018 và ảnh hưởng không lớn đến cân đối NSNN và nợ công giai đoạn 2018-2020 (NSTW tăng chi trả nợ lãi trong 2 năm 2019, 2020 khoảng 1,1 nghìn tỷ đồng, nợ công giai đoạn 2018-2020 tăng thêm khoảng 0,4%GDP).

Thẩm tra báo cáo của chính phủ, Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội cho biết, về vấn đề này, UBTVQH đã có Nghị quyết số 1083/2015/UBTVQH13 ngày 16/12/2015. Theo đó, giao Chính phủ thực hiện việc chuyển kinh phí từ NSNN hằng năm vào quỹ bảo hiểm xã hội để đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động có thời gian làm việc trong khu vực nhà nước trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và hoàn thành vào năm 2020.

Tại báo cáo số 214/BC-UBTVQH14 ngày 13/11/2017 của UBTVQH về tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2018, UBTVQH đã đề nghị Chính phủ chủ động bố trí nguồn hằng năm, thực hiện đúng nghị quyết của UBTVQH về nội dung trên. Đến nay, theo báo cáo của Chính phủ, NSNN vẫn còn nợ Quỹ bảo hiểm xã hội 22.090 tỷ đồng. Chính phủ đề xuất, cho phép thực hiện phát hành trái phiếu chính phủ nhận nợ với Bảo hiểm xã hội Việt Nam để thực hiện chuyển 22.090 tỷ đồng kinh phí từ NSNN vào Quỹ theo lộ trình: năm 2018: 6.000 tỷ đồng, năm 2019: 7.000 tỷ đồng, năm 2020 là 9.090 tỷ đồng.

Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách nhất trí với phương án Chính phủ trình. Cơ quan này khẳng định “trước tình hình cân đối NSNN khó khăn trong thời gian khá dài, NSNN chưa bố trí được nguồn để trả nợ quỹ BHXH thì việc phát hành trái phiếu nhận nợ như Chính phủ trình sẽ không ảnh hưởng lớn đến nợ công giai đoạn 2018-2020 và không làm tăng bội chi NSNN năm 2018, nhưng làm minh bạch khoản nợ, góp phần an toàn Quỹ”.

Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ lưu ý trong điều hành cân đối NSNN, phải kiên quyết bảo đảm tổng mức vay của NSNN được Quốc hội quyết định trong kế hoạch trung hạn và bảo đảm nợ công trong giới hạn cho phép./.

Kim Thanh