(ĐCSVN) - Để khắc phục tình trạng vật tư nông lâm nghiệp (giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y) không rõ nguồn gốc, kém chất lượng lưu thông trên thị trường, ảnh hưởng không tốt đến sản xuất trên địa bàn của tỉnh; UBND tỉnh Hà Giang đã ban hành Chỉ thị số 1637/UBND – NNTNMT ngày 10/05/2017 về việc Chấn chỉnh công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.


Cửa hàng kinh doanh, buôn bán giống, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật của Công ty cổ phần Vật tư Nông lâm nghiệp Hà Giang.

 

Chỉ thị nêu rõ, UBND các huyện thành phố cần tiến hành kiểm tra, thống kê đầy đủ các cá nhân, tổ chức hiện đang tham gia sản xuất, kinh doanh các loại giống cây trồng, vật tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y trên địa bàn quản lý; trong đó tách rõ những cá nhân, tổ chức đủ điều kiện kinh doanh và không đủ điều kiện kinh doanh theo qui định. Thời gian hoàn thành và gửi báo cáo về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/5/2017; Thực hiện nghiêm túc và quán triệt nguyên tắc: Các đơn vị cung ứng các loại giống cây trồng, vật tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, ngoài những điều kiện kinh doanh theo qui định, trước khi chào hàng và cung ứng cho huyện đều phải có chứng nhận kiểm nghiệm chất lượng của ngành chuyên môn có thẩm quyền của tỉnh mới được ký kết hợp đồng cung ứng; kiên quyết không để các đơn vị, cá nhân không đủ điều kiện kinh doanh cung ứng giống cây trồng và vật tư sản xuất trên địa bàn. UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm về chất lượng giống, các loại vật tư phục vụ sản xuất trên địa bàn quản lý.

Đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện nghiêm túc chức năng quản lý nhà nước về giống cây trồng, vật tư phục vụ sản xuất nông lâm nghiệp trên địa bàn của tỉnh; chủ trì phối hợp với các ngành chức năng liên quan tăng cường công tác thanh kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các tổ chức, đơn vị và cá nhân vi phạm các qui định về giống và vật tư phục vụ cho sản xuất nông lâm nghiệp; trên cơ sở báo cáo của các huyện, thành phố và thông tin quản lý của ngành, công bố công khai các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh các loại giống cây trồng, vật tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y không đủ điều kiện và vi phạm các qui định hiện hành.

Các ngành chức năng liên quan như Công thương, Công an, Biên phòng, Hải quan tăng cường chỉ đạo, nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo qui định của pháp luật đối với các hành vi sản xuất, kinh doanh giống và vật tư phục vụ sản xuất nông lâm nghiệp là hàng giả, hàng kém chất lượng không rõ nguồn gốc./.

Phạm Văn Phú