Học viên tại Trung tâm dạy nghề GTVT tỉnh Hải Dương.

UBND tỉnh Hải dương đã phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ đào tạo nghề cho vay 32.592 triệu đồng, thu hút 780 dự án, hỗ trợ tạo và tự tạo việc làm cho 780 lao động đạt 150,8% so với cùng kỳ năm trước.

Thực hiện tốt công tác dạy nghề, tuyển mới được 30.323 người. Công nhận tốt nghiệp cho 24.457 người. Kiểm tra việc thực hiện Pháp luật Lao động tại 20 doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trên địa bàn tỉnh, đôn đốc các doanh nghiệp khắc phục những tồn tại về Pháp luật Lao động sau kiểm tra.

Mạnh Hùng