Năm 2017, Thành phố Hải Phòng hỗ trợ 400 nghìn tấn xi măng cho các xã xây dựng gần 2.600km đường giao thông nông thôn. (Ảnh: HH)

Giai đoạn 2011 - 2016, Hải Phòng đã có 49 xã hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM). Tiếp tục rút kinh nghiệm và phát huy những kết quả đã đạt được, Hải Phòng quyết tâm phấn đấu từ nay đến năm 2020, toàn bộ 90 xã còn lại trên địa bàn sẽ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Để đẩy nhanh tiến độ và giúp các địa phương hoàn thành các mục tiêu đề ra, HĐND TP Hải Phòng đã nhất trí thông qua việc đầu tư hơn 21 nghìn tỷ đồng để thực hiện nhiệm vụ này trong giai đoạn 2017- 2020. Số tiền đó sẽ được chi phục vụ một số chỉ tiêu quan trọng như: Tăng trưởng GDP nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 2,7%/năm, giá trị trên đơn vị diện tích đất canh tác ước đạt hơn 100 triệu đồng/ha/năm. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng 1,8 - 2 lần so với năm 2015. 100% người dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh. Trên 90% chất thải rắn nông thôn được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường...

Trong nguồn chi 21 nghìn tỷ đồng sẽ có hơn 6 nghìn tỷ đồng từ ngân sách, hơn 9 nghìn tỷ đồng từ vốn tín dụng, còn lại là nguồn xã hội hóa và nhân dân đóng góp. Ngân sách thành phố sẽ dành gần 2 nghìn tỷ đồng hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng các xã hoàn thành 19 tiêu chí NTM.

Ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông sản tại Hải Phòng. (Ảnh: HH)

Với 25 xã về đích trong mục tiêu xây dựng NTM năm 2017, mỗi xã được hỗ trợ 22 tỷ đồng. Cùng với đó, thành phố sẽ hỗ trợ trên 400 nghìn tấn xi măng cho các xã xây dựng gần 2.600km đường giao thông nông thôn, hỗ trợ lãi suất vốn vay cải tạo, nâng cấp hệ thống cấp nước sạch nông thôn với chủ trương xây dựng NTM gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Bên cạnh đó, năm 2017, Sở đã triển khai 24 mô hình phát triển sản xuất tập trung có liên kết tiêu thụ sản phẩm, nâng cao thu nhập cho người dân tại 25 xã đăng ký về đích nông thôn mới.

Đến nay, 25 xã cơ bản hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM. Trong đó, có xã Tân Hưng, huyện Vĩnh Bảo đã được UBND TP Hải Phòng công nhận hoàn thành xây dựng NTM; có 16 xã hoàn thành hồ sơ gửi UBND các huyện thẩm tra; 8 xã đang hoàn thiện hồ sơ.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng Phạm Văn Lập cho biết, theo kế hoạch từ nay đến năm 2020, Hải Phòng sẽ có phương án cụ thể để hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp. Trong đó, chủ yếu là hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao với tổng kinh phí hơn 2.700 tỷ đồng. Đối với sản xuất đại trà, thành phố sẽ hỗ trợ 100% phí dịch vụ thủy lợi nội đồng, một phần kinh phí phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Ngoài ra, Hải Phòng sẽ hỗ trợ kinh phí xây dựng hạ tầng cho doanh nghiệp đầu tư cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung với mức 2 tỷ đồng/cơ sở./.

Hiền Hòa