Ngày 1/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức tiếp nhận ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” thành phố năm 2019. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương chủ trì lễ tiếp nhận.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương trao Giấy chứng nhận cho các đơn vị ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” thành phố năm 2019. Ảnh: PV

Tại buổi lễ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tiếp nhận 564 triệu đồng từ 19 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Như vậy, tính đến ngày 1/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã tiếp nhận được hơn 7,8 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” thành phố và ủng hộ chương trình an sinh xã hội thành phố. Từ nguồn tiền ủng hộ này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã hỗ trợ xây 5 nhà đại đoàn kết, 2 phương tiện sản xuất...

Nam Khánh