Ảnh chỉ mang tính minh họa (Nguồn: Đức Sỹ)

Theo Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh Hưng Yên, cùng với sự phát triển nhanh về số lượng doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, đội ngũ CNVCLĐ tỉnh Hưng Yên đã có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng. Đầu năm 2013, toàn tỉnh có gần 130.000 CNVCLĐ với 85.366 đoàn viên Công đoàn; đến hết năm 2017, toàn tỉnh có gần 150.000 CNVCLĐ với 137.843 đoàn viên Công đoàn được phân bố đa dạng giữa các ngành nghề, các thành phần kinh tế.

Trong thời gian qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã đẩy mạnh các hoạt động nhằm đem lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên, người lao động. Trong đó, một trong những hoạt động được người lao động đánh giá cao là việc LĐLĐ tỉnh triển khai có hiệu quả dự án vay vốn từ Quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm. 

Theo đánh giá, nguồn vốn vay từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm được LĐLĐ tỉnh Hưng Yên quản lý và thẩm định đúng mục đích, đúng đối tượng và hiệu quả. Với số tiền được giao quản lý là hơn 1,8 tỷ đồng, 5 năm qua Quỹ đã giải ngân được 49 lượt dự án, tạo việc làm cho 411 người tham gia. Mức vay bình quân là 31 triệu đồng/hộ gia đình, hiện các dự án đang triển khai vốn vay chủ yếu sử dụng với mục đích: Đầu tư cải tạo, trồng mới cây ăn quả ngắn ngày có giá trị cao (Bưởi diễn, cam, quýt, chuối…); Phát triển đàn bò, đàn lợn, xây dựng hệ thống chuồng trại có hệ thống bơm nước tự động, xây hệ thống Bioga cho gia đình sử dụng nhằm tiết kiệm nhiên liệu, giảm chi phí sinh hoạt.

Điều đáng mừng là các dự án trên đã góp phần nâng cao đời sống gia đình và mang lại thu nhập từ 5 - 6 triệu đồng/hộ/tháng. Cá biệt, có dự án mang lại thu nhập 10 triệu đồng/hộ/tháng.

Từ kết quả trên cho thấy, mặc dù nguồn vốn không nhiều, nhưng hoạt động cho vay của Quỹ được LĐLĐ Hưng Yên triên khai rất hiệu quả, góp phần quan trọng hỗ trợ giải quyết việc làm cho người lao động. Thông qua Quỹ quốc gia về việc làm đã hỗ trợ nhiều đối tượng lao động có cơ hội tiếp cận các nguồn tín dụng ưu đãi để mở rộng, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần tạo và tự tạo việc làm cho bản thân, gia đình và cộng đồng./.

Minh Thư