leftcenterrightdel
 Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu tại Hội nghị.
(Ảnh: Minh Châu)

Sáng 10/1, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 5, khóa XII.

Phát biểu khai mạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết, Hội nghị lần này tập trung vào các nội dung: Báo cáo một số nhiệm vụ trọng tâm công tác công đoàn năm 2020; Tờ trình về Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Tờ trình Nghị quyết của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về “Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn”; Thông tin, quán triệt Chỉ thị số 37-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng (khóa XII) về “Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới”; Báo cáo những điểm mới của Bộ luật Lao động; Báo cáo kết quả triển khai Đề án “Đầu tư xây dựng các thiết chế công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất” theo Quyết định số 655/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Báo cáo “Nhu cầu lao động một số ngành, tiền lương và những khó khăn, kiến nghị chính sách của công nhân viên chức lao động và cán bộ công đoàn”.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, năm 2019 diễn ra nhiều sự kiện lớn của tổ chức Công đoàn Việt Nam, cùng với sự cố gắng của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, dưới sự lãnh đạo của Đảng, tạo điều kiện của các cấp chính quyền, phong trào công nhân và hoạt động công đoàn đã thu được nhiều kết quả quan trọng: các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam diễn ra sôi nổi, rộng khắp, khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức Công đoàn, giai cấp công nhân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Với chủ trương hướng mạnh về cơ sở, lấy hoạt động công đoàn cơ sở làm nền tảng để nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn đã thống nhất chủ đề công tác công đoàn năm 2020 là năm “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”, trong đó xác định 7 lĩnh vực tập trung chủ yếu để nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở như: Tổ chức thương lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể; nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ; Tăng cường định hướng thông tin tuyên truyền ở cơ sở...

Những năm qua, các phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong công nhân, viên chức, lao động và các cấp công đoàn cả nước từng bước được đổi mới nội dung, hình thức, bám sát thực tiễn,thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, người lao động hưởng ứng tham gia, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn và đất nước. Tuy nhiên, phong trào thi đua phát triển chưa đồng đều ở các khu vực, đối tượng; nhiều nơi phong trào còn mang nặng tính hình thức,chưa thiết thực; nội dung, hình thức tổ chức còn chậm đổi mới. Hoạt động cụm, Khối thi đua còn đơn điệu, nội dung thiếu sáng tạo, thiết thực, chưa tạo được động lực thi đua thực sự giữa các đơn vị; còn có tình trạng cào bằng, luân phiên khi xét, tôn vinh danh hiệu thi đua.

Đoàn Chủ tịch đã chỉ đạo thành lập Đoàn khảo sát nghiên cứu, đánh giá toàn diện về thực trạng công tác thi đua và khen thưởng trong công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn làm cơ sở để xây dựng dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về “Đổi mới công tác thi đua và khen thưởng trong công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn”, đồng thời, tổ chức hội thảo lấy ý kiến của chuyên gia và đại diện lãnh đạo công đoàn ngành, địa phương, công đoàn cấp trên cơ sở và công đoàn cơ sở vào dự thảo của Nghị quyết.

Theo báo cáo, năm 2019, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tích cực đàm phán, thương lượng trong Hội đồng Tiền lương quốc gia, thống nhất đề xuất trình và Chính phủ đã ban hành Nghị định về việc tăng lương tối thiểu vùng năm 2020 của người lao động làm việc theo hợp đồng lao động với mức tăng 5,5%.

Công tác thương lượng, ký kết thỏa ước lao động, hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, đại diện, bảo vệ quyền lợi của người lao động tại tòa án được các cấp công đoàn tập trung thực hiện, đạt kết quả tích cực. Có gần 3.000 bản thỏa ước lao động tập thể được ký mới, đạt 141,7 % chỉ tiêu năm, tăng gấp 3 lần so với số thỏa ước ký mới trong cả năm 2018, nâng tổng số thỏa ước lao động tập thể đã được ký kết lên hơn 31.000 bản. Chất lượng thỏa ước lao động tập thể tiếp tục được nâng lên, đã chú trọng thương lượng và đưa vào ký kết những nội dung có lợi, cao hơn quy định của pháp luật đối với người lao động.

Các cấp công đoàn chủ động nắm bắt, phản ánh về những diễn biến mới phát sinh trong công nhân, viên chức, lao động; phối hợp với cấp ủy, chính quyền đồng cấp chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện dân chủ tại cơ sở. Năm 2019, thực hiện 23.435 cuộc đối thoại định kỳ và 2.947 cuộc đối thoại đột xuất tại doanh nghiệp, giải quyết kịp thời nhiều kiến nghị chính đáng của người lao động...

Năm 2020, tổ chức Công đoàn tập trung tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hoạt động công đoàn cơ sở trong 7 lĩnh vực chủ yếu: Phát huy vai trò chủ động, tích cực của công đoàn cơ sở trong tổ chức thương lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể; nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ, chú trọng đối thoại để giải quyết những vấn đề mà công nhân, lao động quan tâm; tăng cường định hướng thông tin tuyên truyền ở cơ sở; tổ chức các hoạt động ở cơ sở thật sự xuất phát từ nhu cầu, đáp ứng nguyện vọng của đoàn viên, người lao động theo hướng tăng quyền thụ hưởng, tính thiết thực, sát hợp; phát huy vai trò của đoàn viên công đoàn trong đề xuất nội dung, thực hiện nhiệm vụ và giám sát đối với hoạt động công đoàn cơ sở và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở.

Công đoàn các cấp tiếp tục đổi mới công tác cán bộ công đoàn cơ sở, tập trung đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho chủ tịch công đoàn cơ sở và tăng cường sự gắn kết giữa đoàn viên với cán bộ công đoàn; thực hiện các đề án, chương trình quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ chức Công đoàn phục vụ tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới./.

Minh Châu