Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An Phạm Văn Rạnh phát biểu khai mạc Kỳ họp

Sáng 12/7, Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Long An khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã chính thức khai mạc.

Tham dự Kỳ họp có đồng chí Phạm Văn Rạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An; các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, MTTQ tỉnh, đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Long An; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thị xã, thành phố và các đại biểu HĐND tỉnh khóa IX.

Phát biểu tại Kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An Phạm Văn Rạnh nêu rõ: Tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh Long An đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm 2018 của tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển tích cực, đạt nhiều kết quả phấn khởi. Kinh tế tăng trưởng đạt mức cao nhất kể từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đến nay (đạt 10,96%/cùng kỳ là 8,81%).

Trong đó, công nghiệp - xây dựng duy trì mức tăng trưởng cao, đạt 15,72%; thương mại-dịch vụ phát triển khá tốt, đạt mức tăng trưởng 9,12%. Các chương trình đột phá phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp đạt kết quả tích cực. Người dân quan tâm ứng dụng các phương pháp, công nghệ sản xuất tiên tiến; chương trình đầu tư xây dựng nông thôn mới tiếp tục được tập trung thực hiện theo hướng nâng cao chất lượng; đã xây dựng bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Bên cạnh đó, các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiếp tục được đẩy mạnh; giáo dục - ào tạo, văn hóa, xã hội, y tế ngày càng tiến bộ; an sinh xã hội được bảo đảm; công tác quốc phòng, an ninh được thực hiện khá tốt; hệ thống chính trị tiếp tục được tập trung sắp xếp, tinh gọn tổ chức, bộ máy; hiệu lực, hiệu quả hoạt động ngày càng được nâng lên.

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An cho rằng, bên cạnh kết quả đạt được, tỉnh Long An cũng gặp không ít khó khăn, hạn chế trong 6 tháng đầu năm 2018: Sản xuất nông nghiệp chưa bền vững, một số nơi chưa chủ động quản lý sản xuất theo quy hoạch, còn tình trạng sản xuất tự phát nên hiệu quả không cao; thu hút đầu tư trong và ngoài nước chưa đạt yêu cầu đề ra; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư còn chậm, nhất là tiến độ triển khai xây dựng hạ tầng các khu tái định cư chưa có nhiều chuyển biến; chất lượng giáo dục toàn diện và đào tạo nghề cho lao động nông thôn có mặt còn hạn chế; phát triển du lịch chưa tương xứng tiềm năng...

Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Long An khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Đồng chí Phạm Văn Rạnh đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, nghiên cứu, thảo luận dân chủ, tham gia đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, để đưa ra các quyết định đúng đắn, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng của nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

Tại Kỳ họp, các đại biểu nghe báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 của tỉnh Long An; báo cáo kết quả giám sát chuyên đề "Việc chấp hành chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh"; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 10.

Đồng thời, nghe trình bày các Tờ trình về phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm, thuê tài sản, xử lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Long An; Tờ trình đề nghị bổ sung danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp và danh mục dự án cần thu hồi đất; Tờ trình đề nghị quy định mức chi hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh…

Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa IX sẽ diễn ra trong 2 ngày (12-13/7)./.

Tin, ảnh: Phạm Cường