Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
 cho các xã, huyện khó khăn có thành tích nổi bật trong công cuộc giảm nghèo. (Ảnh: Mạnh Dũng)

Sáng 12/10, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia phối hợp với Bộ LĐTB&XH và các bộ, ngành liên quan tổ chức Hội nghị biểu dương huyện, xã, hộ gia đình vươn lên thoát nghèo giai đoạn 2016-2020.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 dự và chỉ đạo hội nghị.

Nhà nước luôn ưu tiên bố trí nguồn lực cho công tác giảm nghèo

Theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, trong những năm qua, mặc dù điều kiện ngân sách còn nhiều khó khăn song Nhà nước luôn quan tâm, ưu tiên bố trí nguồn lực thích hợp cho công tác giảm nghèo đa chiều bền vững nhằm bảo đảm cho người nghèo được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản như y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt, vệ sinh và tiếp cận thông tin.

Với sự đầu tư của Nhà nước, sự chung tay góp sức của cộng đồng và nhất là ý chí, khát vọng vươn lên thoát nghèo của các địa phương đến nay, đã có 08 huyện ra khỏi danh sách huyện nghèo, 38 xã thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn, hoàn thành tiêu chí nông thôn mới.

Chúc mừng đối với các huyện, xã và 30 hộ gia đình điển hình đại diện cho 3 vùng Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ về dự Hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ bày tỏ mong muốn, từ những điển hình này sẽ tạo ra được sự lan tỏa tốt tới các tập thể, hộ gia đình, cá nhân trên cả nước trong việc thúc đẩy thực hiện chính sách, chương trình, giải pháp giảm nghèo đa chiều nhanh, bền vững, hướng tới thực hiện đạt và vượt mục tiêu giảm nghèo Quốc hội đề ra trong giai đoạn 2016-2020.

Nhấn mạnh kết quả giảm nghèo chưa thực sự mang tính bền vững, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ lưu ý: “Tỷ lệ tái nghèo còn cao, tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc nhiều nơi vẫn còn trên 50%, có nơi còn đến 70%. Vì vậy các Bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục nỗ lực, chủ động thực hiện tốt các chủ trương, chính sách về giảm nghèo bền vững của Đảng và Nhà nước đã đề ra; chủ động, sáng tạo trong việc triển khai các nội dung giải pháp giảm nghèo trong Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020”.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị các địa phương cần lấy các huyện, xã, hộ gia đình có mặt tại đây làm tấm gương điển hình để tuyên truyền nhân rộng. Các huyện, xã, hộ gia đình được biểu dương tại Hội nghị tiếp tục nỗ lực vươn lên làm giàu, hỗ trợ, giúp đỡ các huyện, xã, hộ khác cùng thoát nghèo bền vững.

Thay đổi diện mạo huyện nghèo, xã nghèo

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Mạnh Dũng)

Trước đó, báo cáo tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung cho biết: Xóa đói, giảm nghèo luôn là một trong những mục tiêu lớn, xuyên suốt được Đảng, Nhà nước quan tâm, đề ra và bảo đảm nguồn lực thực hiện gắn liền với mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội.

Ngày 2/9/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1722/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Trong đó đã đề ra những mục tiêu cơ bản đến năm 2020 là: Giảm lỷ lệ hộ nghèo cả nước bình quân 1%-1,5%/năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020; Phấn đấu 50% số huyện nghèo thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn theo Nghị quyết 30a; 30% số xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn…

Thực hiện các mục tiêu trên, Quốc hội đã đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 với tổng kinh phí 48.397 tỷ đồng để tập trung nguồn lực đầu tư chủ yếu cho các địa bàn nghèo.

Đến nay qua gần 3 năm triển khai, cùng với hệ thống chính sách giảm nghèo từng bước được hoàn thiện theo hướng hỗ trợ có điều kiện, khơi dậy được ý chí vươn lên của người nghèo, từ nguồn lực đầu tư của nhà nước và cộng đồng cho giảm nghèo, diện mạo của các huyện, xã thoát nghèo, hộ gia đình thoát nghèo đã có bước thay đổi rõ rệt.

Ở các huyện, xã thoát nghèo, hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh như: Đường giao thông đến trung tâm xã, thôn bản, trường học, trạm y tế, điện, nước sinh hoạt, hệ thống thủy lợi, chợ nông thôn đã được tăng cường đầu tư, đạt chuẩn theo tiêu chí nông thôn mới, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người dân trên địa bàn. Tỷ lệ huy động trẻ em đến trường theo độ tuổi ngày càng tăng, tỷ lệ trẻ em bỏ học ở các cấp học giảm. Người nghèo được tiếp cận dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe thuận tiện hơn. Nhiều mô hình hỗ trợ sinh kế cho tổ nhóm người nghèo theo hướng tự quản từng bước được hình thành để khai thác các tiềm năng, thế mạnh phù hợp với đặc điểm, tập quán dân cư, từng bước chuyển đổi từ sản xuất nhỏ sang sản xuất hàng hóa, tiếp cận thị trường.

Trong quá trình triển khai thực hiện chương trình, đã có hàng triệu hộ thoát nghèo theo hướng bền vững. Tỷ lệ hộ tái nghèo bình quân chỉ còn 5,1% so với tổng số hộ thoát nghèo (giai đoạn trước tỷ lệ tái nghèo khoảng 12%/năm). Các hộ đã thoát nghèo đều có khát vọng, ý chí vươn lên thoát khỏi tình trạng nghèo đói. Trong đó nhiều hộ gia đình đã từng bước vươn lên khá giả.

Những kết quả đạt được bước đầu đã khẳng định, tác động của chính sách, chương trình giảm nghèo, nguồn lực đầu tư của nhà nước trong những năm qua thực sự có hiệu quả, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đời sống dân sinh trên địa bàn các huyện, xã nghèo.

Tại hội nghị, đại diện các địa phương, hộ gia đình đã chia sẻ các giải pháp phù hợp trong việc phát huy thế mạnh địa phương, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tranh thủ nguồn lực của Nhà nước, phát huy nội lực trong nhân dân, khơi dậy ý chí vươn lên của người nghèo, sự tham gia giúp đỡ của cộng đồng, tạo điều kiện thoát nghèo bền vững...

Dịp này, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 8 huyện ra khỏi danh sách huyện nghèo, 38 xã đặc biệt khó khăn thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 và xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo.

Bộ trưởng LĐTB&XH Đào Ngọc Dung và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến đã trao Bằng khen tặng 20 hộ gia đình tiêu biểu vươn lên thoát nghèo và 10 hộ đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo./.

Tú Giang