Đồng chí Đỗ Văn Chiến – Ủy viên, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân.
(Ảnh: Hồng Minh)

Dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; lãnh đạo tỉnh Lào Cai và 150 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Lào Cai.

Giai đoạn 2012-2016, người có uy tín trong đồng bào dân tộc tỉnh Lào Cai đã trở thành lực lượng nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động tại địa phương. Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đã và đang phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa Nhân dân với Đảng, với Chính quyền và Mặt trận Tổ quốc các cấp. 

Từ năm 2012 đến năm 2016, tỉnh Lào Cai đã bình chọn được 1.479 lượt người có uy tín tại các thôn, bản trong toàn tỉnh. Họ đều là các già làng, trưởng dòng họ; trưởng thôn; các chức sắc, chức việc tôn giáo; thầy cúng, thầy mo; nhà giáo, thầy thuốc, nhân sĩ, tri thức là cán bộ, công chức đã nghỉ hưu; người sản xuất kinh doanh giỏi.

Thông qua các hoạt động, người có uy tín đã đóng góp một phần quan trọng vào việc tuyên truyền, vận động để đồng bào các dân tộc tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo Đảng, tự nguyện tham gia thực hiện các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong việc quản lý, giáo dục các đối tượng vi phạm pháp luật tại thôn, bản nơi cư trú.

Đặc biệt, trong giai đoạn này, UBND tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các sở, ban, ngành thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách cho người có uy tín. Ngoài chính sách của Trung ương, thực hiện Đề án số 24 của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tổ chức các hội nghị biểu dương, tặng quà, thư khen, thư thăm hỏi đối với người có uy tín tiêu biểu qua đó đã kịp thời động viên, khích lệ người uy tín hăng hái, nhiệt tình phát huy vai trò của mình trong cộng đồng.

Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận, chia sẻ những cách làm hay, mô hình tiêu biểu tại các thôn, bản như: Phát huy vai trò trong lĩnh vực cải tạo phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn hóa, phòng chống tệ nạn xã hội, phát triển kinh tế; Kinh nghiệm sưu tầm, bảo tồn và phát huy nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xóa đói giải nghèo đặc biệt là trong tuyên truyền vận động thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng nông thôn mới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đánh giá cao sự quan tâm của các cấp uỷ đảng và chính quyền địa phương đối với người có uy tín trong cộng đồng, thực hiện tốt chính sách dân tộc. Việc tổ chức gặp mặt người có uy tín tiêu biểu là việc làm thiết thực, kịp thời động viên, khích lệ tinh thần trách nhiệm, lòng nhiệt tình và ghi nhận những cố gắng của người có uy tín đã đóng góp công sức cùng với cấp uỷ đảng, chính quyền cơ sở đảm bảo sự đoàn kết, đồng thuận ở thôn, bản; động viên nhân dân ra sức thi đua, lao động sản xuất, xoá đói, giảm nghèo, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá truyền thống. Từ đó nhân lên sự lan toả mạnh mẽ, sức mạnh đoàn kết, đồng lòng chung sức xây dựng tỉnh Lào Cai ngày càng giàu đẹp.

Nhân dịp này Bộ Trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã tặng bằng khen cho 3 tập thể và 12 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai thực hiện chính sách người có uy tín tại cơ sở năm 2016./.

Nguyễn Thị Hồng Minh