Ngày 10/01, UBND tỉnh Lào Cai tổ chức hội nghị đánh giá triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

leftcenterrightdel
Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai trao Cờ thi đua cho 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

Theo báo cáo năm 2019, tỉnh Lào Cai có 8 xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM, tăng 1 xã so với kế hoạch giao, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM lên 52 xã, đạt 104% so với mục tiêu Đề án xây dựng NTM đến năm 2020; vượt 8,4% so với Trung ương giao đến năm 2020. Số tiêu chí bình quân/xã đạt 14,06 tiêu chí, vượt 1,03 tiêu chí so với kế hoạch năm 2019); không còn xã dưới 5 tiêu chí.

Bên cạnh đó, tổng nguồn lực huy động Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đạt trên 2.216 tỷ đồng, đạt 113,7% kế hoạch năm. Lào Cai vinh dự là 1 trong 8 tỉnh tiêu biểu của cả nước được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Đối với công tác giảm nghèo bền vững, năm 2019, tỉnh Lào Cai tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về giảm nghèo theo Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ. Các chính sách, dự án giảm nghèo được các cấp, các ngành triển khai kịp thời, giúp hộ nghèo phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Do chủ động xây dựng, ban hành các chính sách đặc thù cho các xã nghèo về kế hoạch hỗ trợ giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, đến hết năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 4,79%, đạt 159% kế hoạch, số hộ nghèo còn lại là 19.708 hộ, tương ứng 11,46%. Lũy kế giai đoạn 2016 - 2020, bình quân tỷ lệ giảm nghèo 5,17%/năm, vượt xa mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Lào Cai chung sức xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững” năm 2020, đồng chí Đặng Xuân Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu các ngành, địa phương trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua để người dân thấy được vai trò chủ thể của mình trong xây dựng nông thôn mới và thoát nghèo. Các ngành, địa phương chú trọng xây dựng liên kết, đẩy mạnh chế biến nông sản để tiêu thụ sản phẩm cho nông dân.

Đặc biệt, cần đánh giá lại các cơ chế, chính sách, tính hiệu quả và thực tiễn đảm bảo chính sách có tác động tích cực đến các tổ chức, cá nhân được hưởng chính sách hỗ trợ; tích cực huy động tổng hợp các nguồn lực cho xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững, tuy nhiên phải có giải pháp khai thác, sử dụng nguồn lực hợp lý, đúng với khả năng của địa phương.

Năm 2020, tỉnh Lào Cai phấn đấu có thêm 6 xã đạt chuẩn xây dựng NTM, nâng số xã hoàn thành NTM lên 58 xã; số tiêu chí bình quân/xã toàn tỉnh đạt 15 tiêu chí/xã; mỗi huyện tăng bình quân tiêu chí/xã từ 1,5 - 2 tiêu chí; duy trì không có xã đạt dưới 5 tiêu chí. Thành phố Lào Cai hoàn thành nhiệm vụ NTM, phấn đấu huyện Bảo Thắng hoàn thành “Huyện đạt chuẩn NTM”; có 2 xã được công nhận “Xã NTM nâng cao” và phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh bình quân 3%/năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai trao bằng công nhận xã NTM và Cờ thi đua cho 8 xã; tặng Bằng khen cho 29 tập thể và 71 cá nhân, 14 tập thể trong công tác vận động xã hội hóa xây dựng NTM đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững năm 2019; trao giấy chứng nhận cho 14 hợp tác xã, doanh nghiệp có sản phẩm OCOP./.

Tin, ảnh: Hồng Minh