Ngày 01/7, tại Long An, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Long An đã tổ chức hội nghị kết luận địa bàn tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sỹ trên địa bàn tỉnh. Theo đó, thời gian qua, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, địa phương, đơn vị phối hợp với các Ban, ngành, đoàn thể quán triệt và thực hiện nghiêm túc công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sỹ, kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sỹ theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia; Bộ Quốc phòng; Quân khu 7.

leftcenterrightdel
Quang cảnh Hội nghị. (Nguồn: baolongan.vn).

Tổng số liệt sỹ chôn cất trên địa bàn tỉnh hiện là 30.382 liệt sỹ. Trong đó số lượng liệt sĩ của tỉnh gồm 16.022 liệt sĩ; số lượng liệt sĩ của đơn vị khác 14.360 liệt sĩ. Số lượng hài cốt liệt sĩ đã tìm kiếm, quy tập trên địa bàn 16.994 liệt sĩ. Tổng số liệt sĩ của tỉnh hiện quản lý là 24.800 liệt sĩ, tất cả đều được rà soát, có hồ sơ, danh sách. Số lượng đã phân tích, cung cấp cho các đơn  vị, địa phương gồm 1.071 liệt sỹ.

Trên cơ sở kết quả rà soát, xác minh, kết luận thông tin nơi hy sinh, chôn cất liệt sĩ trên địa bàn tỉnh; các địa phương trong tỉnh đã hoàn thiện danh sách liệt sĩ, kết luận địa bàn; kết quả kiểm đếm, lập danh sách liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Nhìn chung, tỉnh Long An đã hoàn thành tốt công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; xác định số lượng hài cốt liệt sĩ cần tìm kiếm, quy tập. Đến nay, tỉnh Long An có 15/15 huyện (TX, TP) đã hoàn thành kết luận địa bàn kết luận địa bàn tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sỹ đạt 100% kế hoạch.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Văn Cần, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Long An đề nghị các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài côt liệt sĩ giai đoạn tiếp theo. Đồng thời, nhanh chóng hoàn thành công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở cấp tỉnh cũng như tăng cường trao đổi thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ giữa các địa phương trong huyện, tỉnh và cả nước để bổ sung, hoàn thiện danh sách liệt sĩ, làm cơ sở để kết luận địa bàn tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong giai đoạn tiếp theo./.                                                                                               

Tin, ảnh: Biện Văn Cường