Thuỷ điện Hoà Bình (Nguồn: vtv.vn)

Hồi 11h00 ngày 12/9, mực nước hồ Hoà Bình ở cao trình 116,97m, lưu lượng đến hồ 3.601m3/s, tổng lưu lượng xả 2.177m3/s (lưu lượng chạy máy phát điện).

Căn cứ nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia và diễn biến tình hình thực tế hiện nay, thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai lệnh Giám đốc Công ty Thuỷ điện Hoà Bình mở 1 cửa xả đáy hồ Hoà Bình vào hồi 13h00 ngày 12/9/2018.

Tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu đập, kịp thời báo cáo về Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và các cơ quan có liên quan để có quyết định điều hành trong thời gian tới phù hợp với tình hình thực tế.

Tuỳ theo diễn biến mưa lũ, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai sẽ có quyết định điều hành phù hợp với tình hình thực tế./.

Đặng Hiếu