Đại diện các cơ quan phối hợp thực hiện nghi thức cam kết “Nâng cao điều kiện vệ sinh cho người dân Việt Nam”. (Ảnh: Minh Châu)

Từ năm 2001, Tổ chức Nhà vệ sinh thế giới (World Toilet Organization) đã lấy ngày 19/11 hằng năm là “Ngày Nhà vệ sinh thế giới” với mục đích đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về tầm quan trọng của nhà vệ sinh. Việt Nam là một trong các quốc gia sớm hưởng ứng sự kiện này.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Phi Long nhấn mạnh, nước sạch và vệ sinh môi trường là tiêu chí của xã hội văn minh, hiện đại, liên quan trực tiếp đến đời sống, sức khỏe của cộng đồng dân cư. Do đó, việc bảo vệ nguồn nước, xây dựng các công trình hợp vệ sinh đang được đặt ra như một yêu cầu bức thiết. Chương trình mục tiêu phát triển bền vững của thế giới cũng như của Việt Nam đã xác định vệ sinh và nước sạch là một trong 17 mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030; trong các tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới cũng đặt vấn đề môi trường, chất thải, nước thải là một trong các yếu tố quan trọng.

Thời gian qua, nhiều công trình, phần việc thanh niên đã cùng các cấp, các ngành hỗ trợ nhân dân xây dựng công trình chứa nước, nhà tiêu hợp vệ sinh; tổ chức Đoàn, Hội LHTN Việt Nam các cấp thường xuyên tổ chức ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh vệ sinh môi trường; các ngày hội “Rửa tay bằng xà phòng”... thu hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia, góp phần tạo chuyển biến tích cực về tư duy và tập quán của nhân dân.

Năm nay, cùng với hoạt động mít-tinh hưởng ứng Ngày Nhà vệ sinh thế giới, còn có triển lãm mô hình nhà vệ sinh hợp chuẩn, thông tin “Hành trình nhà vệ sinh sạch khuẩn”; hoạt động “Cùng chạy để giúp trẻ em có nhà vệ sinh sạch và an toàn” với sự tham gia của hơn 3.000 học sinh, sinh viên và đại diện các bộ, ban, ngành; chung kết hội thi “Tuyên truyền viên giỏi về nhà tiêu hợp vệ sinh và rửa tay với xà phòng” quy tụ các đội thi đến từ 5 tỉnh, thành trên cả nước.

Đại biểu, khách mời cùng 3.000 đoàn viên, thanh niên tham gia hoạt động “Cùng chạy để giúp trẻ em có nhà vệ sinh sạch và an toàn” - Ảnh: Minh Châu

Được biết, trước đó, Bộ Y tế và Công ty Unilever Việt Nam đã phối hợp triển khai thực hiện “Chương trình nâng cao ý thức vệ sinh và cải thiện vệ sinh môi trường” từ năm 2012 và thực hiện “Khung kế hoạch hợp tác chiến lược nâng cao điều kiện vệ sinh tại Việt Nam giai đoạn 2014 - 2018” với mục tiêu là góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho 10 triệu người dân Việt Nam.

Kết quả của các hoạt động triển khai thực hiện thời gian qua gồm: tuyên truyền nhằm thay đổi hành vi cho người dân về xây dựng, sử dụng nhà vệ sinh hợp chuẩn khu vực nông thôn và miền núi; cải thiện điều kiện vệ sinh tại trường học, đến nay đã xây dựng, sửa chữa và nâng cấp hơn 500 nhà vệ sinh trong cam kết xây dựng, cải tạo 800 nhà vệ sinh đến năm 2018; công tác phòng, chống dịch bệnh…/.

Minh Châu