Ninh Thuận đã hoàn thành giai đoạn 1 chi trả tiền hỗ trợ cho 118.580 người thuộc 4 nhóm đối tượng, với tổng kinh phí trên 104,7 tỷ đồng. (Ảnh minh họa: HM)

Thông tin từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, đến nay, tỉnh đã hoàn thành giai đoạn 1 chi trả tiền hỗ trợ cho 118.580 người thuộc 4 nhóm đối tượng: Người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội, với tổng kinh phí trên 104,7 tỷ đồng.

Theo thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận, số đối tượng đăng ký nhận hỗ trợ giảm 993 người, với tổng số tiền chi trả trên 902 triệu đồng so với đề xuất ban đầu. Nguyên nhân do sau khi rà soát, xác minh, ngành chức năng phát hiện các đối tượng trên không thuộc trường hợp các nhóm được nhận hỗ trợ như: đã chết, chuyển khẩu, thời điểm khai báo không có giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo... Ngoài ra, tỉnh có 3 trường hợp gồm 1 người có công với cách mạng và 2 đối tượng bảo trợ xã hội tự nguyện không nhận suất hỗ trợ mà nhường cho đối tượng có hoàn cảnh khó khăn hơn.

Bên cạnh đó, hiện các địa phương, cơ quan chức năng đang tổng hợp, thống kê, lập danh sách, trình cấp có thẩm quyền thẩm định để UBND tỉnh phê duyệt với các nhóm đối tượng: Người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm; hộ kinh doanh cá thể có thu nhập dưới 100 triệu đồng/năm để thực hiện hỗ trợ, dự kiến sẽ thực hiện vào cuối tháng 5/2020…/.

Khánh Vy