Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phát động cuộc thi (Ảnh: KT)

Phát biểu tại Lễ phát động, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia, nhấn mạnh: Xóa đói giảm nghèo là một trong những chủ trương nhận được sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị. Những năm qua, Việt Nam đã đạt được những kết quả ấn tượng, được Liên hợp quốc đánh giá là điểm sáng trong thực hiện Chương trình mục tiêu thiên niên kỷ nói chung và giảm nghèo nói riêng.

Theo Phó Thủ tướng, trên cơ sở những kết quả đạt được trong giai đoạn qua, Đảng, nhà nước ta tiếp tục đẩy mạnh chương trình giảm nghèo bền vững theo chuẩn nghèo mới. Mặt khác, Quốc hội cũng đã quyết định 2 chương trình mục tiêu quốc gia là Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Đồng thời, thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đã thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia trong đó có chương trình giảm nghèo.

Phó Thủ tướng cho biết, Cuộc thi được tổ chức nhằm tăng cường sự quan tâm của các cơ quan báo chí, tạo đồng thuận đối với công tác giảm nghèo; đẩy mạnh việc thông tin tuyên truyền về chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật của nhà nước về giảm nghèo.

Đẩy mạnh tuyên truyền các gương điển hình vươn lên thoát nghèo, thực hiện tốt công tác trợ giúp cho người nghèo, phổ biến các kinh nghiệm, sáng kiến, mô hình giảm nghèo có hiệu quả để phát huy và nhân rộng; phản ánh thực trạng tồn tại, hiện thực trong lĩnh vực giảm nghèo.

Cuộc thi cũng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân, các cấp chính quyền, đoàn thể trong việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, chương trình giảm nghèo. Huy động sự tham gia của cộng đồng, đặc biệt là người nghèo, khơi dậy ý thức tự lực vươn lên thoát nghèo...

Tại Lễ phát động, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đã kêu gọi thực hiện thông điệp thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Các phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên của các cơ quan báo đài hãy viết những tác phẩm báo chí có chất lượng, tâm huyết, viết bằng trái tim về những chính sách cải thiện đời sống của nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân vào công cuộc đổi mới, phát triển và bảo vệ tổ quốc.

Theo thể lệ cuộc thi, các tác phẩm dự thi được tuyển chọn và đánh giá qua các tiêu chí: Phản ánh chính xác, kịp thời những vấn đề liên quan đến công tác giảm nghèo, phản ánh thực trạng, nguyên nhân nghèo đói và những giải pháp giảm nghèo; những sáng kiến, cách làm mới, mô hình giảm nghèo hiệu quả; nêu gương điển hình trong các phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2020...

Các tác phẩm dự thi được đăng tải kể từ ngày 11/9 năm trước đến 10/9 năm trao giải.

Giải thưởng của cuộc thi sẽ được chia theo 5 loại hình báo chí: Báo hình, báo phát thanh, báo in, báo ảnh, báo điện tử. Mỗi loại hình báo chí sẽ có 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C và 3 giải Khuyến khích, riêng loại hình báo in có 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C và 5 giải Khuyến khích.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cũng sẽ trao 01 giải thưởng cho cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm dự thi và 01 giải cho các cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm đoạt giải trong cuộc thi. Từ nay đến năm 2020, cuộc thi sẽ được tổ chức và trao giải hàng năm. Lễ trao giải sẽ được tổ chức vào Ngày Vì người nghèo 17/10 hàng năm./.

Kim Thanh