Các lực lượng tìm kiếm, quy tập tại hiện trường. Ảnh: Ngọc Thăng

Nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) Quảng Trị cử cán bộ, nhân viên Đội quy tập mộ liệt sĩ 584 phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm, cất bốc. Sau khi có mặt tại hiện trường, Đội quy tập mộ liệt sĩ 584 xác định đây là hài cốt liệt sĩ và mở rộng địa bàn tìm kiếm thêm được 2 bộ hài cốt. Trong 3 bộ hài cốt có một số di vật như tăng võng, nút áo, thắt lưng, giày bộ đội và lọ penexilin. Hiện nay, các lực lượng đang tiếp tục mở rộng diện tích, nỗ lực tìm kiếm.

Vậy đơn vị hoặc cá nhân nào biết thông tin về các phần mộ được tìm thấy tại địa điểm trên xin thông báo cho Đội quy tập mộ liệt sĩ 584 Bộ CHQS Quảng Trị để cùng phối hợp tìm kiếm và xác định danh tính, đơn vị của liệt sĩ./.

Phùng Ngọc Thăng