Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Doãn Mậu Diệp phát biểu tại Lễ ra mắt Dự án (Ảnh: KT).

Ngày 9/11, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) và ILO tổ chức lễ ký kết và ra mắt dự án “Thúc đẩy xây dựng khung khổ quan hệ lao động mới đảm bảo tôn trọng Tuyên bố của ILO về các nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động” (dự án NIRF).

Phát biểu tại lễ ra mắt, đồng chí Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH khẳng định, là thành viên của ILO, Việt Nam đã và đang nhận được nhiều sự hỗ trợ kỹ thuật từ phía tổ chức này trong việc hoàn thiện thể chế và tăng cường năng lực quản lý trong lĩnh vực lao động và việc làm, đặc biệt, trong lĩnh vực quan hệ lao động. Từ đầu những năm 2000, ILO đã tích cực hỗ trợ Chính phủ và các đối tác xã hội trong việc dần cải thiện hệ thống quan hệ lao động, thông qua triển khai các dự án hợp tác kỹ thuật.

Tuy nhiên, trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới, nhiều hiệp định thương mại đa phương, song phương đã được ký kết, triển khai thực hiện, đặt ra thách thức đối với Việt Nam, đòi hỏi phải tiến hành những cải cách thể chế pháp luật trên mọi lĩnh vực, đặc biệt lĩnh vực lao động nhằm đảm bảo tôn trọng, thúc đẩy bốn nhóm nguyên tắc và quyền cơ bản lao động được đề cập đến trong Tuyên bố của ILO năm 1998.

Theo Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Doãn Mậu Diệp, việc triển khai dự án NIRF sẽ “đóng góp quan trọng giải quyết những tồn tại của hệ thống quan hệ lao động hiện nay, trên cơ sở đó góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa tại doanh nghiệp theo chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 5/6/2018”.

Dự án trị giá 4,3 triệu USD được hỗ trợ về tài chính bởi Bộ Lao động Hoa Kỳ và Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản dưới hình thức viện trợ không hoàn lại.

Các đối tác thực hiện khác của dự án bao gồm Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Dự án đặt mục tiêu xây dựng nền tảng về pháp luật và thiết chế hiệu quả cho khung khổ quan hệ lao động mới ở Việt Nam dựa trên Tuyên bố năm 1998 về các Nguyên tắc và Quyền Cơ bản trong lao động của ILO phù hợp với bối cảnh quốc gia.

Thông qua dự án, Việt Nam sẽ có được hệ thống pháp luật lao động quốc gia và các công cụ pháp lý phù hợp với Tuyên bố 1998 của ILO, một hệ thống quản trị lao động hoàn thiện hơn cho khung khổ quan hệ lao động mới; một cơ quan thanh tra lao động hiệu quả hơn thực thi và thúc đẩy tuân thủ pháp luật lao động; chức năng đại diện người lao động và người sử dụng lao động được tăng cường./.

Minh Duyên