Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng tặng giấy khen cho người có uy tín tiêu biểu năm 2017

Theo báo cáo, thời gian qua, người có uy tín đã phát huy tốt vai trò trong công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục đồng bào dân tộc thiểu số chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực vận động bà con thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Toàn dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư”, hiến đất, xây cầu… với số tiền hàng tỷ đồng. Ngoài ra, người có uy tín còn vận động nhân dân tham gia xây dựng hệ thống chính trị; giữ gìn an ninh trật tự, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư.

Hiện nay, toàn tỉnh có 367 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Thời gian qua, tỉnh đã triển khai thực hiện tốt chính sách đối với người có uy tín như cung cấp thông tin, hỗ trợ vật chất, kịp thời tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhân các dịp lễ, tết, ốm đau, khó khăn; hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho người có uy tín.

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Ngô Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng ghi nhận và biểu dương những đóng góp của các vị là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, đồng chí mong rằng trong thời gian tới, các cô chú là người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò của mình trong công tác giám sát các công trình xây dựng, triển khai các chính sách an sinh xã hội… của địa phương; vận động đồng bào dân tộc thiểu số tích cực tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, nâng cao đời sống, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng phát triển.

Dịp này, Ủy ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng trao giấy khen tặng 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số năm 2017./.

Tin, ảnh: Thanh Nam