Ngày 14/3/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Kết luận 45-KL/TW, ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư và Chỉ thị 31-CT/TU, ngày 07/01/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Các đại biểu tham sự hội nghị

Hội nghị đã được xem phim phóng sự về tình hình bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh do Công an tỉnh thực hiện và nghe quán triệt, triển khai Kết luận 45-KL/TW, ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 18-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; Chỉ thị 31-CT/TU, ngày 07/01/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch 23/KH-UBND, ngày 02/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị, đại biểu của các ngành, cơ quan, địa phương đã tập trung đánh giá những kết quả đạt được thời gian qua, đồng thời, nêu lên những khó khăn, vướng mắc và đề xuất những biện pháp, giải pháp thiết thực trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông trong thời gian tới nhằm thực hiện có hiệu quả Kết luận 45-KL/TW, Chỉ thị 31-CT/TU và Kế hoạch 23/KH-UBND.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Thanh Hà - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh về vai trò quan trọng, cấp bách của công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, xem đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các ngành, đòi hỏi phải phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân.

Để tổ chức thực hiện có hiệu quả, với quyết tâm cao nhất, nhằm sớm đưa các chủ trương của Đảng đi vào cuộc sống, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, các ngành tập trung triển khai quyết liệt, liên tục, kiên trì, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra trong Kết luận 45-KL/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị 31-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch 23/KH-UBND của UBND tỉnh. Bảo đảm trong năm 2019, phải thực hiện cho được mục tiêu làm giảm ít nhất 5% tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt trên cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết và bị thương, không để xảy ra tai nạn giao thông đường thủy.

Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện, gắn phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng, xác định thời gian hoàn thành để chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt, kiên trì, có hiệu quả, bảo đảm nguyên tắc: “Một cơ quan thực hiện nhiều việc và một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính”. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Kết luận 45 của Ban Bí thư, Chỉ thị 31 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy góp phần xây dựng Thừa Thiên Huế thực sự là điểm đến an toàn, thân thiện của du khách, xứng tầm là một trong những Trung tâm Văn hóa, du lịch đặc sắc của cả nước./.

Tin, ảnh: Đắc Phương