leftcenterrightdel
Ban quản lý An toàn thực phẩm TP đã tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền trong đó có các xe loa tuyên truyền đồng loạt trên các tuyến đường trên địa bàn TP. (Ảnh: BQLATTP )
 

Theo đó, thời gian diễn ra “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020 trên địa bàn TP từ ngày 15/4/2020 đến ngày 15/5/2020. Chủ đề chính của năm nay là “Nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm”.

Tháng hành động năm nay, Ban quản lý An toàn thực phẩm TP sẽ phối hợp với các sở, ban ngành liên quan trên địa bàn TP, các tổ chức xã hội, các phương tiện truyền thông để phổ biến kiến thức, các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm; các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định và kiến thức khoa học về an toàn thực phẩm; tác hại của thực phẩm không an toàn, thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng; giám sát, hướng dẫn các mô hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, tuyên truyền vận động nhân dân trong việc tố giác các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không an toàn đến các cơ quan chức năng.

Bên cạnh đó, sẽ đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm; tăng cường giám sát, hậu kiểm tại TP. Nêu cao vai trò của các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và người tiêu dùng đối với việc tuân thủ pháp luật về an toàn thực phẩm của các cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm; tăng cường xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, quảng cáo thực phẩm và giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn.

Do dịch bệnh COVID-19 đang có diễn biến phức tạp, Ban quản lý An toàn thực phẩm tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền trong đó có các xe loa tuyên truyền đồng loạt trên các tuyến đường

V.Lê