Bưu điện TP.Hồ Chí Minh đặt quầy giao dịch tại các đội cảnh sát giao thông để thu nộp hộ tiền phạt  và trả giấy tờ cho người dân theo địa chỉ yêu cầu.  (Ảnh: Phong Điền)

Theo đó, khi người dân bị phạt vi phạm giao thông nộp tiền phạt tại bàn của bưu điện đặt tại cơ quan công an, sau đó giấy tờ bị tạm giữ sẽ được bưu điện chuyển đến tận nhà. Dịch vụ này thực hiện trên cơ sở đăng ký tự nguyện của cá nhân hoặc đại diện cá nhân, tổ chức vi phạm giao thông. Người vi phạm có nhu cầu sử dụng dịch vụ liên hệ với bưu điện qua số điện thoại hotline 08. 39247247 (theo dấu đóng ở mặt sau biên bản vi phạm hành chính) để được hướng dẫn đăng ký hoặc trực tiếp đến 145 bưu cục thuộc Bưu điện TP.Hồ Chí Minh để sử dụng dịch vụ.

Cụ thể, ngay sau ngày làm việc liền kề ngày người vi phạm nộp tiền phạt tại bưu điện, bưu điện sẽ chuyển nộp tiền phạt cho kho bạc/ngân hàng được chỉ định, đồng thời liên hệ với cơ quan công an để nhận quyết định xử phạt và giấy tờ tạm giữ để chuyển phát đến tận tay người vi phạm (bao gồm giấy tờ tạm giữ, một liên quyết định xử phạt, một liên biên lai thu tiền phí phạt do Kho bạc Nhà nước/Ngân hàng cấp) theo dịch vụ chuyển phát nhanh.

Thời gian chuyển phát giấy tờ tạm giữ (không bao gồm ngày Chủ nhật, lễ tết theo quy định): Trên địa bàn trung tâm TP.Hồ Chí Minh tối đa hai ngày, kể từ ngày nhận giấy tờ tạm giữ từ cơ quan công an; các huyện tối đa ba ngày, kể từ ngày nhận giấy tờ tạm giữ từ cơ quan công an. Các tỉnh/thành phố khác tối đa năm ngày, kể từ ngày nhận giấy tờ tạm giữ từ cơ quan công an.

Trường hợp nhận thay, người nhận phải có giấy ủy quyền theo quy định hoặc ủy quyền ghi trên phiếu đăng ký dịch vụ của bưu điện. Trường hợp sau hai lần không phát được tận tay người vi phạm, bưu điện để lại giấy mời, người nhận mang giấy mời và chứng minh nhân dân đến địa chỉ bưu cục ghi trong giấy mời để nhận giấy tờ tạm giữ./.

VL