Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban Vân động Quỹ “Vì người nghèo”
tỉnh Vĩnh Long Lê Quang Đạo tiếp nhận bảng tiền tượng trưng ủng hộ của đại diện các cơ quan, đơn vị


Theo ông Lê Quang Đạo, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, phát huy truyền thống tương thân, tương ái “lá lành đùm lá rách” của dân tộc ta, trong những năm qua, các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức tôn giáo, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế, cán bộ, nhân dân trong và ngoài tỉnh đã tích cực tham gia đóng góp hàng trăm tỷ đồng cho Quỹ “Vì người nghèo” và hàng ngàn tỷ đồng cho các chương trình an sinh xã hội.

Tuy nhiên, tính đến hết năm 2018, toàn tỉnh Vĩnh Long còn trên 7.360 hộ nghèo, gần 12.550 hộ cận nghèo cần được tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ. Từ đó, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh phát động đợt cao điểm vận động đóng góp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội năm 2019 để tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho giáo dục, y tế; hỗ trợ nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở; vốn sản xuất cho người nghèo; học bổng cho học sinh nghèo; trị bệnh cho người nghèo và hỗ trợ cho những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn,….

Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban Vân động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Vĩnh Long Lê Quang Đạo đã kêu gọi toàn thể đồng chí, đồng bào, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh hãy mở rộng tấm lòng nhân ái, tiết kiệm một phần nhỏ chi tiêu, đóng góp vào Quỹ “Vì người nghèo” và thực hiện các chương trình an sinh xã hội nhằm giúp cho những người không may gặp phải những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có điều kiện vươn lên trong cuộc sống, vơi đi phần nào khó khăn, mặc cảm.

Đến nay, đã có 54 cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân đăng ký ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh với tổng số tiền trên 14,6 tỷ đồng./.

QUANG CHIẾN