Người lao động trong lĩnh vực may mặc ở huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái (Ảnh: TL)

Cụ thể, tính đến hết tháng 6/2018, đã có 475 lao động Yên Bái đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng xuất khẩu lao động; 2.574 lao động đi làm việc tại tỉnh ngoài và gần 5.900 lao động được tạo việc làm trong tỉnh.

6 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh Yên Bái cũng đã tuyển mới đào tạo cho 7.600 người. Trong đó trình độ cao đẳng là 350 người, trung cấp là 1.500 người, trình độ sơ cấp và đào tạo thường xuyên là 5.750 người; có 2.500 lao động nông thôn được hỗ trợ đào tạo nghề theo chính sách của Đề án 1956.

Được biết, từ nay đến cuối năm 2018, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai Dự án Hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, thí điểm đặt hàng dạy nghề cho lao động với các doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh; tập trung vào hiệu quả tạo việc làm mới thông qua nguồn vốn cho vay từ Quỹ quốc gia về việc làm; tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, kết nối thị trường nhằm kết nối giữa các doanh nghiệp, địa phương có nhu cầu về nguồn lao động, kết nối hệ thống thị trường lao động địa phương với hệ thống thông tin thị trường quốc gia; tăng cường các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm; phấn đấu hết năm, tạo việc làm mới cho khoảng 18.300 người lao động. Đồng thời, phấn đấu đạt chỉ tiêu đào tạo nghề năm 2018 toàn tỉnh là 15.800 người; đưa tỷ lệ lao động qua đào tạo toàn tỉnh lên đạt 54%./.

TL