Ngày 20/8, tại Bảo tàng tỉnh Hà Nam, Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam và Tỉnh đoàn Hà Nam tổ chức khai mạc triển lãm chuyên đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc, theo chân Bác”.


Nghi thức cắt băng khai trương triển lãm chuyên đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác”. Ảnh: Nguyễn Chinh

Với trên 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu, triển lãm chuyên đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc, theo chân Bác” nhằm tuyên truyền, giới thiệu những giá trị to lớn trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; sự quan tâm sâu sắc, niềm tin tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thế hệ trẻ cũng là tình cảm, sự tôn kính và lòng biết ơn vô hạn của thế hệ trẻ đối với Bác Hồ.

Triển lãm chuyên đề này là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đoàn viên, thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh Hà Nam, giúp thế hệ trẻ nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của bản Di chúc do Bác Hồ để lại. Triển lãm cũng góp phần thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, tinh thần tiên phong, tình nguyện, đóng góp vào sự phát triển chung của quê hương, đất nước.


Các đoàn viên đọc Di chúc Bác Hồ. Ảnh: Chu Bình

Cùng với triển lãm, cuộc thi “Tìm hiểu Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” do đoàn viên thanh niên đến từ 6 huyện, thành phố và các đoàn trực thuộc: Đoàn khối các cơ quan tỉnh, Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh, Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tham gia góp phần khắc sâu và thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy những thành tích đã đạt được ra sức thi đua, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Di chúc thiêng liêng và con đường cách mạng mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh.

Triển lãm chuyên đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc, theo chân Bác” diễn ra đến ngày 27/8./.

Lan Anh (t/h)