leftcenterrightdel

Giải tỏa đường Phạm Văn Đồng phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Vành đai 3 trên địa bàn phường Mai Dịch. 

Điều đầu tiên không thể không nói tới là Mai Dịch luôn giữ vững, ổn định về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Hằng năm, hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Tổng thu ngân sách trên địa bàn giai đoạn 2015 -2020 đạt 63,669 tỷ đồng, bình quân đạt 101,64% kế hoạch năm.

Cùng với đó, công tác quản lý đô thị, quản lý đất đai, trật tự xây dựng đã được tập trung chỉ đạo quyết liệt và có nhiều chuyển biến tích cực. Toàn phường đã triển khai giải phóng mặt bằng 12 dự án với tổng diện tích thu hồi đất là 11, 85ha, liên quan đến 309 hộ dân. Trong đó nổi bật là dự án mở rộng đường vành đai 3 và di dời ngôi mộ tổ dòng họ Nguyễn Khả đảm bảo đúng tiến độ, được cấp trên đánh giá cao. Đặc biệt đã thu hồi 34/36 lô đất tại khu X3, X4 bị lấn chiếm trái phép nhiều năm….

Công tác an sinh xã hội được duy trì, đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả đáng mừng. Hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật được quan tâm đầu tư đưa vào sử dụng, tạo cho phường một diện mạo đô thị mới, góp phần nâng cao đời sống nhân dân. Công tác chăm lo các đối tượng chính sách, người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội và hộ cận nghèo được được chú trọng. Toàn phường đã tặng quà đến hơn 2.000 lượt đối tượng với số tiền hơn 700 triệu đồng; tặng 101 sổ tiết kiệm…Tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể (17 hộ nghèo và cận nghèo, đạt 105,26% hế hoạch), hiện nay chỉ còn 1 hộ cận nghèo.

Chất lượng dạy và học được giữ vững. Hiện 100% giáo viên đạt chuẩn, trong đó 92,4% đạt trên chuẩn; 6/6 trường đạt chuẩn quốc gia; 100% các cháu mẫu giáo 5 tuổi được tới trường; 100% học sinh tiểu học được học 2 buổi/ ngày. Các chương trình, mục tiêu quốc gia về y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình được triển khai tích cực, đồng bộ và đều vượt chỉ tiêu kế hoạch.

Trong nhiệm kỳ, đã hỗ trợ giải quyết việc làm cho 3.508 lao động, đạt 104,72% kế hoạch; vận động tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện cho 7.258 lượt người; vận động hiến máu nhân đạo được 1.806 đvm/ 1.230 đvm, đạt 146, 8% kế hoạch…

Công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị của công dân, tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững và ổn định, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương hàng năm; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên mọi lĩnh vực gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”…

Đi đôi với công tác lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ phường Mai Dịch tập trung lãnh đạo, qua đó, chất lượng tổ chức cơ sở Đảng không ngừng được nâng lên, nhất là năng lực quán triệt và tổ chức thực hiện, cụ thể hóa Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở địa phương. Đội ngũ cán bộ ngày càng vững vàng về bản lĩnh chính trị, rèn luyện về phẩm chất đạo đức, lối sống, thường xuyên học tập để nâng cao năng lực công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố các chi bộ đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đã kiện toàn, bổ sung 05 đồng chí Bí thư, 04 đồng chí Phó Bí thư, 03 đồng chí Chi ủy viên của các cấp ủy chi bộ trực thuộc… Hằng năm chất lượng đánh giá chi bộ trong sạch, vững mạnh của đảng bộ đều đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra.

Đáng chú ý, thực hiện Đề án số 21-ĐA/TU ngày 16/9/2019 của Thành ủy, Đề án số 09-ĐA/QU ngày 30/9/2019 của Quận ủy về “Sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở phường và tổ dân phố trên địa bàn quận Cầu Giấy”, Đảng ủy phường đã thực hiện từng bước theo quy trình về việc sắp xếp, bố trí tối đa 07 người hoạt động không chuyên trách để đảm nhiệm, kiêm nhiệm 09 chức danh không chuyên trách ở phường, 02 người kiêm nhiệm 03 chức danh không chuyên trách ở tổ dân phố.

Để có được kết quả như đã nêu, Bí thư Đảng ủy Phường Mai Dịch Lê Xuân Thứ cho rằng, Ban Chấp hành Đảng bộ phường đã vận dụng đúng đắn các quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng, cụ thể hóa bằng các nghị quyết chuyên đề, nghị quyết năm và hằng tháng sát với tình hình thực tiễn của địa phương. Song song đó, phân công trách nhiệm cho từng đồng chí đảng ủy viên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện từng lĩnh vực và địa bàn phụ trách. Đặc biệt, Đảng ủy phường đã nghiên cứu, đổi mới nội dung phương thức lãnh đạo để phát triển một cách toàn diện.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ phường Mai Dịch vẫn còn những hạn chế nhất định như: Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng có lúc còn lỏng lẻo dẫn đến việc sử dụng đất nông nghiệp sai mục đích, vi phạm trật tự xây dựng. Công tác giải phóng mặt bằng của một số dự án còn chậm tiến độ, ảnh hưởng tới đời sống và sinh hoạt của nhân dân. Tính chiến đấu, vai trò hạt nhân lãnh đạo của một số chi bộ và đảng viên còn hạn chế, công tác đấu tranh tự phê bình và phê bình còn nể nang….

leftcenterrightdel

Đường Phạm Văn Đồng hôm nay. 

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới và khắc phục những mặt hạn chế nêu trên, Bí thư Đảng ủy phường Mai Dịch Lê Xuân Thứ cho biết, phường tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng thương mại - dịch vụ; hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị, hạ tầng xã hội; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành….

Đặc biệt, Đảng bộ phường đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng, nâng cao vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo quản lý và người đứng đầu; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới…

“Chúng tôi tập trung lãnh đạo thực hiện vào khâu đột phá: Tăng cường quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng và đô thị, trọng tâm là quản lý các khu đất công, đất kẹt, đảm bảo vệ sinh môi trường; nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ cơ sở, nhất là các đồng chí bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố” – Bí thư Lê Xuân Thứ nói.

Hướng về Đại hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân phường Mai Dịch sẽ tiếp tục tạo sự đồng thuận cao trong lãnh đạo, điều hành. Và hy vọng rằng, với những giải pháp đề ra trong nhiệm kỳ mới 2020-2025, sẽ là động lực để  Đảng bộ phường Mai Dịch lãnh đạo thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ phương lần thứ VIII  đề ra ./.

Hà Thu