Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương làm Trưởng Đoàn.

Đồng chí Phan Đình Trạc phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, 9 tháng năm 2018, các cơ quan tư pháp tỉnh Đồng Nai đã nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, góp phần tích cực vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, phục vụ tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị địa phương; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định; công tác phòng, chống tham nhũng được các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm, có chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động, đạt kết quả tích cực; công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng được quan tâm; việc thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp và xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra tham nhũng được thực hiện nghiêm; công tác cải cách hành chính nhà nước, nhất là cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh; việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức được chú trọng (đạt tỷ lệ 99,98%).

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tiến hành kiểm tra, giám sát tại 16 tổ chức đảng; nội dung kiểm tra tổ chức đảng và người đứng đầu về thực hiện Quy chế làm việc, Quyết định số 428-QĐ/TU ngày 30/7/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao...; đồng thời, cơ bản thực hiện xong những kiến nghị của Đoàn công tác số 6 (năm 2013) của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Hình ảnh tại buổi làm việc.

Viện Kiểm sát hai cấp truy tố 1.237 vụ/2.120 bị cáo; phúc thẩm 147 vụ/180 bị cáo; thông qua việc thực hiện công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp đã ban hành 03 kháng nghị giám đốc thẩm, 15 kháng nghị phúc thẩm, 58 kiến nghị đối với các vi phạm trong việc áp dụng luật, vi phạm tố tụng; tiến hành kiểm sát 8.625 bản án, quyết định giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại; kiểm sát 12.737 việc kết thúc thi hành trên tổng số 25.946 việc phải thi hành.

Toàn ngành Toà án tỉnh thụ lý 16.647 vụ án các loại, đã giải quyết 11.237 vụ; trong đó, cấp tỉnh thụ lý 1.764 vụ án các loại, đã giải quyết 757 vụ, xét xử 536 vụ, việc; tạm đình chỉ 372 vụ, việc; cấp huyện thụ lý 14.883 vụ việc; giải quyết 10.480 vụ, việc, xét xử 2.546 vụ, việc; tạm đình chỉ 500 vụ, việc.

Ngành Thanh tra tỉnh triển khai 74 đoàn tại 111 đơn vị; đã kết thúc thanh tra 58 đoàn, ban hành 46 kết luận; phát hiện sai phạm và kiến nghị thu hồi 2 tỷ 663 triệu đồng; đã nộp ngân sách 2 tỷ 368 triệu đồng (đạt 88,9%); chuyển Cơ quan điều tra 02 vụ. Triển khai 3.161 cuộc thanh tra chuyên ngành tại 19.585 cơ sở; qua đó phát hiện 4.896 trường hợp vi phạm, đã ban hành 4.863 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, tổng số tiền 31 tỷ 460 triệu đồng; thu hồi 23 tỷ 068 triệu đồng (đạt 73%).

Toàn tỉnh tiếp nhận 5.817 đơn, thư; đã phân loại 5.699 đơn, thư; trong đó có 1.487 đơn, thư không đủ điều kiện xử lý; 4.212 đơn, thư đủ điều kiện xử lý (3.657 đơn, thư thuộc thẩm quyền xử lý và 555 đơn, thư không thuộc thẩm quyền xử lý).

Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh tập trung xây dựng dự thảo Đề án "Nâng cao chất lượng đội ngũ lãnh đạo, quản lý và cán bộ có chức danh tư pháp Đồng Nai giai đoạn 2018-2020 định hướng năm 2025"; tổ chức kiểm tra một số địa phương về công tác cải cách tư pháp theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương.

Tại buổi làm việc, các đồng chí thành viên Đoàn công tác và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai đã phân tích những kết quả đạt được cũng như những hạn chế trong công tác nội chính và tư pháp trong thời gian qua, đồng thời đề xuất những giải triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phan Đình Trạc đánh giá cao những kết quả đã đạt được của tỉnh Đồng Nai trong thời gian qua. Đồng chí cũng lưu ý, thời gian tới Tỉnh ủy Đồng Nai cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, kể cả hình sự, dân sự, hành chính và công tác thi hành án; tăng cường đội ngũ giám định viên và nâng cao chất lượng giám định tư pháp; chú trọng tranh tụng tại tòa, đảm bảo tốt hơn quyền bào chữa bị can, bị cáo của luật sư; quan tâm giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tố tụng để tránh oan, sai; tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ quan tư pháp và giám sát của HĐND, kiểm tra đảng; Nâng cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu; tiếp tục hoàn thiện thể chế về kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền của tỉnh; đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm sai phạm ngay từ đầu, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn; phát huy tốt vai trò giám sát của nhân dân, báo chí và các cơ quan dân cử; kiểm tra, giám sát những cán bộ, đảng viên có đơn thư, dư luận hoặc biểu hiện tham nhũng; chỉ đạo công tác phối hợp giữa các cơ quan tố tụng của tỉnh để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xử lý các vụ tham nhũng kinh tế; xử lý tốt các tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố, chưa khởi tố; xử lý trách nhiệm người đứng đầu trong phòng, chống tham nhũng; Tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra thu hồi tài sản.../.

Tin, ảnh: Phước Hòa