Theo đó, phạm vi khảo sát, nắm tình hình để đánh giá hiệu quả công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí; thực trạng và giải pháp của từng đơn vị, địa phương, ngành thời gian 5 năm (từ 1/7/2012 đến 30/6/2017).

Đoàn sẽ nghe báo cáo và trực tiếp khảo sát, rà soát các loại sổ sách, hồ sơ, báo cáo thống kê kết quả công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí của từng đơn vị, địa phương và các tài liệu có liên quan để đánh giá thực chất công tác phát hiện, xử lý tham nhũng của từng đơn vị, địa phương với những nội dung sau:

Công tác tự phát hiện tham nhũng, lãng phí; Việc phát hiện tham nhũng, lãng phí thông qua công tác kiểm tra của các cấp ủy Đảng; Phát hiện tham nhũng thông qua các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội; tham gia phòng chống tham nhũng; thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo; Phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí thông qua công tác điều tra, truy tố, xét xử những vụ án kinh tế có dấu hiệu tham nhũng và những vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc phải xin ý kiến chỉ đạo của cấp ủy và báo cáo với đoàn giám sát làm rõ những vấn đề có liên quan đến nội dung khảo sát.

Đại diện đơn vị, địa phương được khảo sát giải trình, làm rõ những nội dung theo yêu cầu của Đoàn khảo sát. Kết thúc đợt khảo sát, Đoàn khảo sát tổng hợp kết quả khảo sát, báo cáo Thường trực Thành ủy.

Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội sẽ thành lập đoàn khảo sát do lãnh đạo ban làm trưởng đoàn làm việc với Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Sở Giao thông - Vận tải, Sở Xây dựng, Cục Hải quan thành phố; Quận ủy Cầu Giấy, Nam Từ Liêm; Huyện ủy Ba Vì và Quốc Oai.

Thời gian khảo sát dự kiến từ ngày 30/6 đến 15/7.

Trung Anh