*Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc; sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII; biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Vinh danh, tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong
phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Thái Nguyên. (Ảnh: Hoàng Nguyên - TTXVN)

 

Tự hào là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, 70 năm qua, tỉnh Thái Nguyên luôn tích cực hưởng ứng, tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước với những kết quả rất đáng tự hào, góp phần quan trọng vào sự nghiệp cách mạng chung của dân tộc.

 

Đặc biệt, những năm gần đây, phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Thái Nguyên ngày càng phát triển sâu rộng trên tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội. Các phong trào: “Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Thái Nguyên chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”,“Thực hiện cải cách hành chính”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”… gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các Nghị quyết của Trung ương về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tổ chức và được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, góp phần khơi dậy, phát huy nguồn lực to lớn trong và ngoài tỉnh, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh. 

 

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong việc tổ chức, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Nhân dịp này, 14 tập thể, 31 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước; 16 tập thể, 9 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 35 tác giả, nhóm tác giả đoạt giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cấp tỉnh (đợt I năm 2018) đã được biểu dương, khen thưởng.

 

* Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018); biểu dương các điển hình tiên tiến học tập và làm theo lời Bác đã được Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Điện Biên tổ chức ngày 11/6.

 

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

nhận Bằng khen của UBND tỉnh Điện Biên. (Ảnh:baodienbienphu.info.vn)

 

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua -  Khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương biểu dương kết quả các phong trào thi đua yêu nước Điện Biên đạt được trong thời gian qua; đồng thời đề nghị, tỉnh cần tiếp tục phát động các phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, các cơ quan đảng, nhà nước, MTTQ, đoàn thể, các thành phần kinh tế và các tầng lớp nhân dân; tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đối với công tác thi đua khen thưởng. Thông qua các phong trào thi đua phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; quan tâm, tạo điều kiện để các điển hình phát huy tác dụng và có sức lan tỏa rộng lớn trong toàn tỉnh.

Tại lễ kỷ niệm, các điển hình tiên tiến đã chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình thi đua, rèn luyện thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế gắn liền với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Điên Biên tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; 18 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

* Ngày 11/6, tỉnh Sơn La tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước
nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La. (Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN)

Thời gian qua, các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Sơn La đã thu hút các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể và toàn dân tham gia. Các phong trào thi đua như: "Sơn La chung sức xây dựng nông thôn mới", "Sơn La chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau", "Thi đua quyết thắng", "Vì an ninh Tổ quốc"...  đã tạo ra khí thế thi đua sôi nổi trên mọi lĩnh vực của đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước. 

Dịp này, 57 tập thể và cá nhân tiêu biểu trong đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc được Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La tặng Bằng khen./.

Diên An (tổng hợp)