Các đại biểu trao đổi tại Hội nghị

Theo đánh giá, năm 2017, HĐND các cấp Thành phố đã đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ của cơ quan HĐND theo hướng rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành. Công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp HĐND được tăng cường chủ động, triển khai sớm và đạt chất lượng cao.

Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp và phiên giải trình của Thường trực HĐND Thành phố theo tinh thần xây dựng, thực sự dân chủ, đi đến tận cùng của vấn đề. Công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, kiến nghị của cử tri được quan tâm và luôn đổi mới nhằm đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của cử tri. Mở rộng các kênh tiếp nhận, đối thoại, trao đổi, giám sát giữa HĐND với cử tri và các cơ quan, đơn vị…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, HĐND Thành phố Hà Nội còn một số tồn tại, hạn chế như việc phối kết hợp giữa Thường trực, các Ban, Văn phòng HĐND Thành phố với các quận, huyện, thị xã trong việc triển khai các chương trình công tác có lúc còn chưa chặt chẽ. Hoạt động của các Tổ đại biểu HĐND chưa thực sự đổi mới; việc giám sát tiếp xúc cử tri theo chuyên đề chưa nhiều....

Xác định năm 2018 là năm bản lề của kế hoạch 5 năm 2016 - 2021, Thành phố Hà Nội sẽ thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng với chủ đề của năm là "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị". Theo đó, Thành phố sẽ tiếp tục tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả của HĐND các cấp. Đặc biệt, HĐND Thành phố đang chủ động chuẩn bị các bước lấy tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu ra, đảm bảo dân chủ, chất lượng, hiệu quả, đúng quy định…

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cho rằng, năm 2017 thực sự là một năm mà HĐND Thành phố đã có những đổi mới rất mạnh mẽ, lan tỏa từ Thành phố đến cơ sở. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp ngày càng được nâng cao, ngày càng xứng đáng.là người đại diện cho dân.

Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội cũng chỉ rõ những hạn chế và yêu cầu trong năm 2018, HĐND các cấp phối hợp với cấp ủy địa phương đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ 2016 - 2021; làm tốt công tác lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ; đánh giá chặng đường 10 năm mở rộng địa giới hành chính Thủ đô theo Nghị quyết của Quốc hội...

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh, cần tăng cường hoạt động giải trình và không chỉ dừng lại ở Chủ tịch UBND quận, huyện mà còn mở rộng xuống xã, phường. Đồng thời tích cực triển khai chuẩn bị các bước lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND Thành phố bầu ra, đảm bảo dân chủ, chất lượng. Mặt khác, duy trì hiệu quả hoạt động giám sát, khảo sát của Thường trực, các Ban, đặc biệt là nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của các Tổ đại biểu HĐND có trọng tâm, trọng điểm, giám sát đến cùng…/.

Trung Anh