Chiều ngày 17/7, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị "Học tập, quán triệt triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng".

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thủy Nguyễn

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Công Thành - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu các đồng chí tham dự Hội nghị tập trung trí tuệ, tư duy, nghe đồng chí báo cáo viên truyền đạt để nhận thức sâu sắc hơn nữa những nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII) và Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị. Đồng thời yêu cầu các cấp ủy khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện chỉ thị đảm bảo phù hợp, sát với thực tiễn ở đơn vị mình. "Các đồng chí tham dự hội nghị cần phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng các quy định của hội nghị, tuân thủ thời gian, dự học tập đầy đủ với tinh thần, thái độ học tập nghiêm túc, tiếp thu tối đa những nội dung của nghị quyết, chỉ thị để chỉ đạo và trực tiếp triển khai trong đảng bộ, chi bộ mình đạt hiệu quả cao nhất” - Thứ trưởng Lê Công Thành nhấn mạnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quán triệt các nội dung chính của Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII) như: Đề cương Báo cáo chính trị; Đề cương Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 (bổ sung, phát triển); Đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

Đặc biệt, đồng chí Vũ Đức Nam đã dành nhiều thời gian giới thiệu nội dung cơ bản của Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong đó nhấn mạnh những yêu cầu của Bộ Chính trị trong công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đối với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu; bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực...

Về thời gian tiến hành Đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đảng viên hoặc Đại hội đại biểu đảng bộ cơ sở không quá 2 ngày; bắt đầu từ tháng 4/2020, hoàn thành trước ngày 30/6/2020. Đại hội đại biểu đảng bộ cấp huyện và tương đương không quá 3 ngày; hoàn thành trước ngày 31/8/2020. Đại hội đại biểu đảng bộ trực thuộc Trung ương không quá 4 ngày, hoàn thành trước ngày 31/10/2020. Thời gian họp trù bị đại hội cấp huyện và tương đương trở lên không quá 1/2 ngày. Thời gian tổ chức đại hội điểm đối với đảng bộ cấp cơ sở vào đầu quý I/2020; cấp huyện và tương đương vào đầu quý II/2020; đối với đảng bộ trực thuộc Trung ương vào đầu quý III/2020….

Tại Hội nghị cũng được nghe đồng chí Lê Quốc Trung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường phổ biến Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và Chỉ thị số 35-CT/TW  của Bộ Chính trị về Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc  lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí đề nghị các cấp ủy lựa chọn những nội dung cốt lõi, cơ bản của Chỉ thị tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại Chi bộ phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị; tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạch về các văn kiện Hội nghị Trung ương 10 khóa XII. Đồng chí cũng nhấn mạnh việc tuyên truyền rộng rãi nội dung Hội nghị Trung ương 10 khóa XII đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức và người lao động trong Bộ Tài nguyên và Môi trường./.

Bích Liên