Theo Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021, Lạng Sơn sẽ tiến hành sắp xếp 51 đơn vị hành chính cấp xã thuộc 9/11 đơn vị cấp huyện trên địa bàn tỉnh. Tổng số đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Lạng Sơn sau sắp xếp là 200 đơn vị, giảm 26 đơn vị so với trước khi sắp xếp.

Việc sắp xếp, sáp nhập được thực hiện trên nguyên tắc đảm bảo công khai, dân chủ, theo đúng trình tự, thủ tục, quy định pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Tại hội nghị UBND tỉnh Lạng Sơn, ngày 31/7, các đại biểu nhất trí cao với dự thảo Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính của UBND tỉnh. Nhiều đại biểu nêu ý kiến việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã cần có hướng dẫn cụ thể về đảm bảo chế độ chính sách đối với các cán bộ, công chức tại các đơn vị sau sắp xếp, đặc biệt là vị trí việc làm của các cán bộ, công chức, viên chức dôi dư và cần quy định số lượng người làm việc tại các đơn vị hành cấp xã mới.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng cần có định hướng cho việc đặt tên mới cho xã, vị trí đặt trụ sở mới, quản lý sử dụng các trụ sở cũ sau sắp xếp... nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc giải quyết các thủ tục hành chính.

Ngoài ra, các đại biểu cũng kiến nghị, đối với các xã mới sát nhập từ 3 đến 4 xã cũ, tỉnh cho phép được thêm các phó chủ tịch nhằm đảm bảo xử lý công việc được thuận lợi.

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Phạm Ngọc Thưởng khẳng định, lãnh đạo tỉnh sẽ quan tâm tạo mọi điều kiện như bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện đề án; đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời biểu dương, khen thưởng các địa phương làm tốt để việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã đạt hiệu quả cao nhất.

Hình ảnh tại Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh Yên Bái. (Ảnh: Báo Yên Bái)

* Cùng ngày, tại Kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Yên Bái trong giai đoạn 2019 - 2021 và thành lập thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn.

Theo kế hoạch của tỉnh Yên Bái, đến trước năm 2020, sẽ sắp xếp 14 đơn vị hành chính cấp xã không đủ tiêu chí theo quy định. 

Theo đó, huyện Văn Yên sẽ sáp nhập xã Yên Hưng với xã Yên Thái thành xã Yên Thái, xã Hoàng Thắng với xã Xuân Ái thành xã Xuân Ái; huyện Yên Bình sáp nhập xã Tích Cốc vào xã Cảm Nhân thành xã Cảm Nhân, xã Văn Lãng vào xã Phú Thịnh thành xã Phú Thịnh; huyện Trấn Yên sáp nhập xã Minh Tiến với xã Y Can thành xã Y Can; thành phố Yên Bái sáp nhập xã Văn Phú vào xã Văn Tiến thành xã Văn Tiến, xã Phúc Lộc vào xã Giới Phiên thành xã Giới Phiên.

Ngoài ra, tỉnh Yên Bái thực hiện điều chỉnh nguyên trạng 6 xã, 1 thị trấn thuộc huyện Văn Chấn (các xã: Thanh Lương, Thạch Lương, Hạnh Sơn, Phúc Sơn, Sơn A, Phù Nham và thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ) để mở rộng thị xã Nghĩa Lộ và thành lập thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái cho biết, về việc điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã, các cơ quan chuyên môn của tỉnh sớm hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ để trình Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định, tổ chức thực hiện bảo đảm yêu cầu tiến độ đề ra.

Cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh triển khai việc thực hiện sau sắp xếp cần đảm bảo ổn định, phát triển tốt hơn và phát huy truyền thống đoàn kết lịch sử, giá trị văn hóa, yếu tố con người ở các địa phương nơi thực hiện sáp nhập; tạo sự đồng thuận trước, trong và sau sắp xếp; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo giữa các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân tỉnh và các huyện, thị để giải quyết tất cả các vấn đề có liên quan một cách kịp thời, khẩn trương. Bên cạnh đó, cần quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng đối với các xã sau sắp xếp, đảm bảo sinh kế để người dân có cuộc sống tốt hơn; chủ động sắp xếp lại đội ngũ cán bộ đảm bảo đủ trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu sự phát triển chung ở địa phương, đơn vị sau sắp xếp./.

PV (tổng hợp)